Từ 01/7/2021, xa quê lâu ngày có thể bị xóa đăng ký thường trú

0

Nhiều quy định về đăng ký thường trú sẽ thay đổi từ 01/7/2021 khi Luật Cư trú 2020 có hiệu lực. Trong đó, xa quê lâu ngày có thể bị xóa đăng ký thường trú.

Nhiều quy định về đăng ký thường trú sẽ thay đổi từ 01/7/2021 khi Luật Cư trú 2020 có hiệu lực. Trong đó, xa quê lâu ngày có thể bị xóa đăng ký thường trú.

Cụ thể, điểm d khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú quy định người thuộc trường hợp sau đây sẽ bị xóa đăng ký thường trú:

Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

Căn cứ quy định này, nếu một người xa quê (nơi đăng ký thường trú) từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không thực hiện thủ tục khai báo tạm vắng và không thuộc một trong các trường hợp ngoại lệ sau đây thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú:

– Xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư;

– Đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cai nghiện bắt buộc hoặc trường giáo dưỡng.

rfQUtJB Từ 01/7/2021, xa quê lâu ngày có thể bị xóa đăng ký thường trú (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, Điều 24 Luật này cũng bổ sung thêm nhiều trường hợp bị xóa đăng ký thường trú so với quy định hiện nay như:

– Thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

– Đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó chuyển quyền sở hữu đó cho người khác mà sau 12 tháng vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới;

– Đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó…

Theo Luật Việt Nam

.
Bạn cũng có thể thích