Trình duyệt Microsoft Edge đã có thể mở trực tiếp file Office

Trình duyệt Microsoft trên cả nền Windows và macOS giờ đã có thể mở trực tiếp các file Office mà không cần sử dụng thêm phần mềm khác.

Trình duyệt Microsoft trên cả nền Windows và macOS giờ đã có thể mở trực tiếp các file Office mà không cần sử dụng thêm phần mềm khác.

Trong thời gian qua, Microsoft liên tục nâng cấp và bổ sung rất nhiều tính năng mới cho trình duyệt Edge. Các tính năng mới và nổi bật được bổ sung có thể kể đến là Office Viewer và liên kết trực tiếp vào Windows Search. Với Office Viewer, bạn có thể mở các file của Microsoft Office ngay trong Edge và tính năng thứ 2 sẽ giúp bạn tìm kiếm lịch sử duyệt web của Edge ngay trong ô tìm kiếm của Windows Search.

Truy cập file Microsoft Office ngay trong trình duyệt Edge

Khi sử dụng Office Viewer, bạn chỉ cần mở trình duyệt Edge lên rồi sau đó tìm đến các file cần mở là được. Trong trường hợp bạn truy cập các file tài liệu này trên mạng, bạn cũng không cần phải tải về nữa mà có thể xem trước ngay tại chỗ bằng cách:

  • Mở mục Settings của Edge và click vào Downloads.
  • Bật tùy chọn Quickly view Office files on the web using Office Viewer.

Tính năng tìm kiếm lịch sử từ Windows Search hiện tại vẫn chưa hoạt động được nên nó cần phải trải qua nhiều cuộc thử nghiệm nữa.

Nguồn: Make Use Of