Tổng hợp các lỗi thường gặp trong Excel

Trong quá trình làm việc với Excel, bạn có thể gặp rất nhiều lỗi do công thức hoặc định dạng. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn các lỗi thường gặp trong Excel và Nguyên nhân, cách khắc phục.

Trong quá trình làm việc với Excel, bạn có thể gặp rất nhiều lỗi do công thức hoặc định dạng. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn các lỗi thường gặp trong Excel và Nguyên nhân, cách khắc phục.

excel ke toan

Ký hiệu lỗi

Tên lỗi

Nguyên nhân

Cách khắc phục

#####

Độ Rộng Ô

-Khi ô dữ liệu thiếu độ rộng.

– Khi nhập số âm cho các giá trị ngày tháng hoặc thời gian.

Chỉnh sửa độ rộng của cột lại cho hợp lý.

#VALUE!

Lỗi Giá Trị

– Đang nhập hoặc chỉnh sửa một công thức nào đó nhưng chưa hoàn thành mà nhấn Enter.

– Nhập vào công thức tính toán một chuỗi trong khi hàm yêu cầu một số hoặc một giá trị logic.

– Nhập quá nhiều tham số cho một hàm hoặc toán tử trong khi công thức của chúng chỉ cần một tham số.

– Thi hành một lệnh liên quan đến một hàm mà hàm đó lại cho giá trị lỗi.

Chỉnh lại công thức cho đúng

#NULL!

Lỗi Dữ Liệu Rỗng

– Dùng một dãy toán tử không phù hợp.

– Dùng một mảng không có phân cách.

#NUM!

.

Lỗi Dữ Liệu Kiểu Số

– Dùng hàm lặp đi lặp lại dẫn đến hàm không tìm được giá trị trả về.

– Dùng một hàm trả về một giá trị quá lớn hoặc quá nhỏ so với khả năng tính toán của Excel. ( Trường hợp này bạn có thể giảm bớt giá trị tính toán lại)

– Dùng một đối số không phù hợp trong công thức sử dụng.

-Kiểm tra công thức

-Nếu giá trị quá nhỏ hoặc quá lơn có thể giảm bớt giá trị tính toán lại.

#REF!

Sai Vùng Tham Chiếu

– Ô tham chiếu của công thức bị xóa.

– Liên kết, tham chiếu đến một ứng dụng không thực thi được.

Kiểm tra lại ô tham chiếu

#N/A

Lỗi Dữ Liệu

– Giá trị trả về không tương thích với các hàm dò tìm.

– Quên một hoặc nhiều đối số trong các hàm tự tạo.

– Dùng một hàm tự tạo không hợp lý (Trường hợp này bạn cần xem kỹ lại công thức và chỉnh sửa ô mà hàm tham chiếu tới)

– Không đồng nhất dữ liệu khi bạn sử dụng địa chỉ mảng trong Excel.

-Kiểm tra lại công thức.

-Kiểm tra định dạng tại Excel.

Trên đây là những lỗi thường gặp trong kế toán excel mà Thủ Thuật tổng hợp được. Chúc bạn thành công !

.
Bạn cũng có thể thích