Tính năng App Tracking Transparency mới trong iOS 14.5 là gì?

Khi sử dụng ứng dụng trên iPhone chạy iOS 14.5 trở lên, bạn sẽ thấy một cửa sổ thông báo mới. Đó là thông báo về Tính minh bạch theo dõi ứng dụng (App Tracking Transparency hay viết tắt là ATT). Một tính năng cung cấp cho bạn sự lựa chọn, có hoặc không việc chia sẻ dữ liệu cho ứng dụng.

Khi sử dụng ứng dụng trên iPhone chạy iOS 14.5 trở lên, bạn sẽ thấy một cửa sổ thông báo mới. Đó là thông báo về Tính minh bạch theo dõi ứng dụng (App Tracking Transparency hay viết tắt là ATT). Một tính năng cung cấp cho bạn sự lựa chọn, có hoặc không việc chia sẻ dữ liệu cho ứng dụng.

Những thông tin như tuổi, vị trí, dữ liệu về sức khỏe, thói quen chi tiêu và lịch sử duyệt web,… mà ứng dụng thu thập giúp lập bản đồ về những lần chạy bộ, tự động nhận diện khuôn mặt khi đăng tải ảnh lên mạng xã hội hoặc theo dõi vị trí, nhằm đưa ra quảng cáo một cách sát nhất.

Một số ứng dụng thậm chí có trình theo dõi nhúng bên trong và lấy nhiều dữ liệu hơn mức ứng dụng cần. Để bán dữ liệu cho các bên thứ ba, như các nhà quảng cáo và nhà mô giới dữ liệu. Những ứng dụng này thu thập hàng nhìn dữ liệu đơn lẻ của người dùng, tạo ra một tập gọi là hồ sơ dữ liệu để bán cho bên thứ ba.

Các bên thứ ba sẽ sử dụng hồ sơ dữ liệu nhằm mục đích đưa ra quảng cáo, hoặc cũng có thể sử dụng để dự đoán hành vi người dùng như mua sắm. Điều này đã và đang xảy ra mà không có sự cho phép của người dùng.

Thông tin của người dùng là một món hời để bán, Apple thậm chí còn ví “bạn như một sản phẩm”. Đó là lý do mà nhà Táo bổ sung thêm một tính năng mới, hỏi bạn về việc có cho phép hoặc không việc chia sẻ dữ liệu của mình cho các ứng dụng.

Có thể bạn chấp nhận việc cung cấp email hoặc vị trí của mình cho các ứng dụng, để nhà phát triển có thể chia sẻ dữ liệu cho những bên khác, nhằm tối ưu quảng cáo. Còn nếu không muốn, Apple đã có giải pháp cho bạn: Tính minh bạch theo dõi ứng dụng.

Một tính năng mới giúp bạn kiểm soát được dữ liệu mà ứng dụng thu thập. Tính minh bạch theo dõi ứng dụng bắt buộc các ứng dụng và trang web phải hỏi ý kiến người dùng mới được phép theo dõi họ.

Trong phần Cài đặt, người dùng có thể xem ứng dụng nào yêu cầu theo dõi họ, cấp quyền hoặc chặn tùy ý.

Ví dụ, khi người dùng mở ứng dụng Facebook, thiết bị sẽ hiện lên thông báo: Facebook muốn theo dõi bạn. Lúc này bạn có hai lựa chọn cho phép hoặc chặn ứng dụng theo dõi. Trên thực tế Facebook đã đâm đơn kiện Apple về tính năng này.

Bạn nghĩ sao về tính năng mới của Apple, mời thảo luận bên dưới!

Nguồn: Apple