Thùng rác Facebook ở đâu? 4 cách vào thùng rác trên Facebook

0

Bài viết hướng dẫn 4 cách vào thùng rác trên Facebook, cách tìm thùng rác Facebook trên điện thoại, máy tính cực nhanh chóng chỉ với vài thao tác đơn giản. Xem ngay!

Bạn đang tìm cách vào thùng rác trên Facebook để xóa tất cả bài viết, hình ảnh trên Facebook nhưng chưa biết cách thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tìm thùng rác Facebook ở đâu và 4 cách vào thùng rác trên Facebook.

Bài hướng dẫn được thực hiện trên máy tính Macbook Air 2017 và điện thoại iPhone X. Bạn có thể thực hiện các bước tương tự với các máy tính hệ điều hành Windows và điện thoại Android.

I. Thùng rác Facebook ở đâu?

 • Bạn có thể truy cập vào thùng rác Facebook tại mục Nhật ký hoạt động.
 • Những bài viết, hình ảnh, video mà bạn đăng hoặc chia sẻ sau khi xóa sẽ được chuyển vào thùng rác và các mục đó sẽ bị xóa sau 30 ngày.

II. 4 cách vào thùng rác trên Facebook bằng điện thoại, máy tính

1. Vào mục Nhật ký hoạt động trên điện thoại

Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.
 • Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Chỉnh sửa trang cá nhân.
 • Chọn Nhật ký hoạt động.
 • Chọn Thùng rác.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn. (Đối với iOS)

Đối với Android, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc trên bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.

1copy 800x1732 800x1732 800x1732 800x1732

Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Chỉnh sửa trang cá nhân.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Chỉnh sửa trang cá nhân

Bước 3: Chọn Nhật ký hoạt động.

S9355275copy 800x450

Chọn Nhật ký hoạt động

Bước 4: Chọn Thùng rác.

Chọn Thùng rác

Tại đây bạn có thể khôi phục, lưu trữ hoặc xóa các mục trong thùng rác bằng cách nhấn dấu tích vào ô vuông tại mục tương ứng > Chọn Lưu trữ, Khôi phục hoặc chọn biểu tượng thùng rác.

956431422ccadb9482dbcopy

Nhấn dấu tích vào ô vuông tại mục tương ứng

2. Xóa 1 bài viết, hình ảnh hoặc video mà bạn đã đăng hoặc chia sẻ trên điện thoại

Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.
 • Chọn 1 bài viết, hình ảnh hoặc video mà bạn đã đăng hoặc chia sẻ > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm.
 • Chọn Chuyển vào thùng rác.
 • Chọn Chuyển.
 • Chọn Đi đến Thùng rác.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn. (Đối với iOS)

Đối với Android, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc trên bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.

Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn

Bước 2: Chọn 1 bài viết, hình ảnh hoặc video mà bạn đã đăng hoặc chia sẻ > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải.

f72eb4c3d84b2f15765acopy

Chọn 1 nội dung mà bạn đã đăng hoặc chia sẻ > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm

Bước 3: Chọn Chuyển vào thùng rác.

Chọn Chuyển vào thùng rác

Bước 4: Chọn Chuyển.

ef2747d92b51dc0f8540copy

Chọn Chuyển

Bước 5: Chọn Đi đến Thùng rác.

Chọn Đi đến Thùng rác

3. Vào mục Nhật ký hoạt động trên máy tính

Hướng dẫn nhanh

 • Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.
 • Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm.
 • Chọn Nhật ký hoạt động.
 • Chọn Thùng rác.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.

ACC89nhchuCCA3pMaCC80nhiCC80nh2020 12 13luCC81c11.27.32 800x1423 800x1423 800x1423 800x1423

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Chỉnh sửa trang cá nhân.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Chỉnh sửa trang cá nhân

Bước 3: Chọn Nhật ký hoạt động.

ScreenshotatAug1615 22 29

Chọn Nhật ký hoạt động

Bước 4: Chọn Thùng rác.

Chọn Thùng rác

Tại đây bạn có thể khôi phục, lưu trữ hoặc xóa các mục trong thùng rác bằng cách nhấn dấu tích vào ô vuông tại mục tương ứng > Chọn Lưu trữ, Khôi phục hoặc chọn biểu tượng thùng rác.

ScreenshotatAug1613 34 36

Nhấn dấu tích vào ô vuông tại mục tương ứng

4. Xóa 1 bài viết, hình ảnh hoặc video mà bạn đã đăng hoặc chia sẻ trên máy tính

Hướng dẫn nhanh

 • Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.
 • Chọn 1 bài viết, hình ảnh hoặc video mà bạn đã đăng hoặc chia sẻ > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm.
 • Chọn Chuyển vào thùng rác.
 • Chọn Chuyển.
 • Chọn Đi đến Thùng rác.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.

Bước 2: Chọn 1 bài viết, hình ảnh hoặc video mà bạn đã đăng hoặc chia sẻ > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc trên bên phải.

ScreenshotatAug1615 41 06

Chọn 1 nội dung mà bạn đã đăng hoặc chia sẻ > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm

Bước 3: Chọn Chuyển vào thùng rác.

Chọn Chuyển vào thùng rác

Bước 4: Chọn Chuyển.

ScreenshotatAug1615 46 14

Chọn Chuyển

Bước 5: Chọn Đi đến Thùng rác.

Chọn Đi đến Thùng rác

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn  4 cách vào thùng rác trên Facebook, cách tìm thùng rác Facebook trên điện thoại, máy tính. Nếu bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!

Theo TGDD

Bạn cũng có thể thích