Thêm mũi tên vào biểu đồ dạng cột / đường thẳng trong Excel

0

Giả sử bạn có biểu đồ dạng cột hoặc dạng đường thẳng và muốn đưa thêm đó những đầu mũi tên lên hoặc xuống để cho sinh động thì cách thức làm như sau .

Giả sử bạn có biểu đồ dạng cột hoặc dạng đường thẳng và muốn đưa thêm đó những đầu mũi tên lên hoặc xuống để cho sinh động thì cách thức làm như sau .

Sau khi bạn đã chọn được biểu đồ và vẽ được đồ thị dạng cột như hình dưới

hinh1

Chọn một vị trí ngoài biểu đồ chèn đầu mũi tên lên và xuống bằng cách Insert > Shapes

hinh2

.

Bạn kéo mũi tên lên và xuống to ra rồi phủ màu mình muốn

.

hinh3

Chọn mũi tên tương ứng , lên hoặc xuống , bấm Ctrl+C để copy mũi tên này , bấm vào một cột bạn muốn chèn mũi tên đó rồi bấm Ctrl+V để dán .

Bạn cứ làm tương tự cho tới kết thúc

hinh4

Đối với biểu đồ dạng đường thẳng mọi việc đơn giản hơn . Sau khi tạo được biểu đồ , bấm chuột phải vào đường thẳng của biểu đồ này chọn Format Data Series

hinh5

Chọn Line Style , trong phần Arrow settings , chọn kiểu mũi tên bạn muốn

hinh6

hinh7

.
Bạn cũng có thể thích