Tại sao iPhone có 2 màn hình khác nhau hiện lên khi có cuộc gọi?

Khi sử dụng iPhone bạn sẽ thấy có 2 màn hình báo cuộc gọi khác nhau. Khi có cuộc gọi đến màn hình iPhone đôi khi hiển thị là tùy chọn trượt để trả lời nhưng có lúc lại thấy màn hình gồm nút “accept” (chấp nhận) và “decline” (từ chối).

Khi sử dụng iPhone bạn sẽ thấy có 2 màn hình báo cuộc gọi khác nhau. Khi có cuộc gọi đến màn hình iPhone đôi khi hiển thị là tùy chọn trượt để trả lời nhưng có lúc lại thấy màn hình gồm nút “accept” (chấp nhận) và “decline” (từ chối).

Màn hình hiển thị cuộc gọi

Vậy, tại sao lại có sự khác nhau về màn hình nhận cuộc gọi này?

Có ý kiến cho rằng 2 màn hình hiển thị khác nhau này xuất phát từ việc người gọi đến có ở trong danh bạ hay có sử dụng iPhone hay không. Nhưng thực tế, nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này nằm ở việc iPhone của bạn có khóa màn hình hay không.

Nếu iPhone của bạn đang khóa màn hình và có cuộc gọi đến, màn hình cuộc gọi đến sẽ hiển thị tùy chọn “trượt để trả lời”. Nếu có cuộc gọi đến khi iPhone đang được mở thì màn hình sẽ hiển thị 2 lựa chọn, đó là “chấp nhận” hoặc “từ chối”.

Tại sao Apple tạo ra sự khác biệt này?

Việc iPhone hiển thị 2 màn hình báo cuộc gọi khác nhau cho thấy sự tinh tế của Apple. Nếu điện thoại của bạn được mở khóa, nghĩa là bạn đang sử dụng điện thoại và việc hiển thị “chấp nhận” hoặc “từ chối” giúp bạn lựa chọn dễ hơn.

Nếu iPhone của bạn đang khóa, có nghĩa là nó có thể ở bất kỳ đâu như túi xách, trên bàn… Nếu hiện cả 2 nút “chấp nhận” và “từ chối” thì có thể sẽ xảy ra trường hợp cấn màn hình và đôi khi sẽ khiến người dùng phải nhận những cuộc gọi không mong muốn. Vì vậy, việc để màn hình cuộc gọi đến hiển thị giao diện “trượt để trả lời” sẽ hợp lý hơn.

Với trường hợp màn hình hiển thị giao diện “trượt để trả lời”, bạn có thể từ chối cuộc gọi bằng cách bấm 2 lần vào nút nguồn, lần thứ nhất để tắt chuông và lần thứ 2 để từ chối.

Source: *

Bạn cũng có thể thích