Nóng: Thu hồi sổ hộ khẩu giấy từ 1/7 với trường hợp làm thủ tục thay đổi cư trú mới

0

Từ ngày 1/7, khi công dân làm các thủ tục đăng ký cư trú, thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu sẽ bị thu hồi lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được cấp trước đó.

Từ ngày 1/7, khi công dân làm các thủ tục đăng ký cư trú, thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu sẽ bị thu hồi lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được cấp trước đó.

Đây là quy định mới nhất được đưa ra trong Thông tư 55/2021 của Bộ Công an, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Cụ thể, theo quy định này, có 7 trường hợp sau mà dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp trước đó thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú:

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú.

Khi điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Khi tách hộ.

Khi xóa đăng ký thường trú.

Khi làm thủ tục đăng ký tạm trú.

Khi gia hạn tạm trú.

Khi xóa đăng ký tạm trú.

Sau khi thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ sẽ điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại các loại sổ này.

Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm chuyển Sổ hộ khẩu đã thu hồi kèm hồ sơ đăng ký cư trú vào tàng thư hồ sơ cư trú và bảo quản, lưu trữ Sổ tạm trú đã thu hồi theo quy định.

Công dân xin giấy xác nhận thông tin về cư trú thay sổ hộ khẩu giấy như thế nào?

Thông tư mới của Bộ Công an quy định, khi thu hồi sổ hộ khẩu giấy, nếu công dân có nhu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú.

Ngoài cách trực tiếp, người dân có thể gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú. Giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú dưới hình thức văn bản (có chữ ký và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) hoặc văn bản điện tử (có chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú) theo yêu cầu của công dân.

Với trường hợp nội dung đề nghị xác nhận của cá nhân hoặc hộ gia đình chưa được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì cơ quan đăng ký cư trú hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục để điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Theo Doanh Nghiệp và tiếp thị

Bạn cũng có thể thích