NÓNG: Các loại thông tin cần biết trong hộ khẩu điện tử mới của công dân

0

Theo quy định tại Nghị định 62 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú 2020 thì có 32 loại thông tin trong hộ khẩu điện tử mới của công dân thực hiện từ ngày 1/7.

Theo quy định tại Nghị định 62 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú 2020 thì có 32 loại thông tin trong hộ khẩu điện tử mới của công dân thực hiện từ ngày 1/7.

photo 1 1625381900841359513357
 
Theo Doanh nghiệp và tiếp thị

Bạn cũng có thể thích