Những trường hợp nào bị thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ 1/7? Xem ngay để biết được những điểm mới Luật cư trú 2020

0

Từ 1/7, cơ quan công an cũng sẽ thu hồi sổ hộ khẩu giấy của người dân, vậy câu hỏi đặt ra là: Những trường hợp nào bị thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ 1/7?

Từ 1/7, người dân sẽ không còn được cấp mới sổ hộ khẩu bằng giấy mà thay vào đó công an sẽ cập nhật thông tin lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngoài ra, cơ quan công an cũng sẽ thu hồi sổ hộ khẩu giấy của người dân, vậy câu hỏi đặt ra là: Những trường hợp nào bị thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ 1/7?

sohok 1280x720 800 resize

Ảnh minh họa (nguồn: Báo mới)

Những trường hợp nào bị thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú?

Theo trang Thư viện pháp luật, khi công dân thực hiện các thủ tục về cư trú trong 07 trường hợp sau đây mà dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp trước đó thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi và thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú:

  • Thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú.
  • Thực hiện điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.
  • Thực hiện tách hộ.
  • Thực hiện xóa đăng ký thường trú.
  • Thực hiện đăng ký tạm trú.
  • Thực hiện gia hạn tạm trú.
  • Thực hiện xóa đăng ký tạm trú.


Ảnh minh họa (nguồn: Đời sống pháp luật)

Lưu ý là thực hiện các thủ tục trên thì chỉ thu hồi sổ khi dẫn đến có sự thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì mới thu hồi sổ đã cấp. Những sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp nếu không có thay đổi thông tin vẫn có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2022.

Chính phủ nước ta đang đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số quốc gia, tăng cường áp dụng các thành tựu về khoa học công nghệ vào quản lý nhà nước. Ngoài ra nhà nước cũng khuyến khích người dân sử dụng smartphone, tăng cường chất lượng các dịch vụ công và khuyến khích người dân sử dụng trực tuyến để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả.

Bạn có thuộc trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không?

Theo Thế giới di động

Bạn cũng có thể thích