Những điều cần biết khi chuyển sang căn cước công dân gắn chip

0

Theo nguồn tin từ báo Lao Động online cho biết nhà nước sẽ tiến hành thu hồi CMND cũ khi người dân chuyển sang căn cước công dân gắn chip từ ngày 1/7.

Theo nguồn tin từ báo Lao Động online cho biết nhà nước sẽ tiến hành thu hồi CMND cũ khi người dân chuyển sang căn cước công dân gắn chip từ ngày 1/7.

Cụ thể, theo thông tư số 59/2021/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 1/7/2121 thì sẽ thu lại CMND đang sử dụng khi người dân làm thủ tục chuyển từ CMND sang thẻ CCCD theo khoản 3 điều 11.

Cụ thể như sau:

– Thu lại Chứng minh Nhân dân, thẻ Căn cước Công dân đang sử dụng khi công dần làm thủ tục chuyển từ Chứng minh Nhân dân sang thẻ Căn cước Công dân, đổi thẻ Căn cước Công dân.

– Kể từ ngày 1/7/2021 tất cả Chứng minh Nhân dân, Căn cước Công dân cũ sẽ được thu hồi khi người dân làm thủ tục đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip thay vì được cắt góc và trả lại cho người dân như trước đây.

– Cũng theo quy định hiện nay, khi làm thủ tục chuyển từ Chứng minh Nhân dân sang Căn cước Công dân chỉ trường hợp chứng minh nhân dân bị hỏng, bong tróc, không rõ nét ảnh và số thì mới bị thu hồi.

the can cuoc cong dan
Căn cước công dân loại cũ

Theo đó, khi công dân làm thủ tục chuyển từ Chứng minh Nhân dân 9 số sang thẻ Căn cước Công dân 12 số thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ làm như sau:

– Với Chứng minh nhân dân 9 số: Nếu Chứng minh Nhân dân 9 số còn rõ nét thì cấp giấy hẹn trả Căn cước Công dân cùng Chứng minh Nhân dân chưa cắt góc cho công dân đến làm thủ tục để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ Căn cước Công dân.

– Khi trả thẻ căn cước công dân, bộ phận tiếp nhận hồ sơ phải đề nghị công dân nộp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cùng Chứng minh nhân dân và cắt góc phía bên phải mặt trước của chứng minh nhân dân cũ, mỗi cạnh góc vuông là 2cm đồng thời ghi vào hồ sơ và trả chứng minh nhân dân cắt góc cho người đến nhận thẻ Căn cước công dân. Còn trường hợp công dân yêu cầu trả thẻ Căn cước công dân qua đường bưu điện thì nơi tiếp nhận hồ sơ cần tiến hành cắt góc và trả chứng minh nhân dân đã cắt góc ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ.

– Trường hợp Chứng minh nhân dân 9 số bị hỏng, bị bong tróc, không rõ nét thì cần thu hồi và hủy Chứng minh nhân dân đó ngay, đồng thời ghi vào hồ sơ và cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.

– Đối với chứng minh nhân dân 12 số còn rõ nét thì cần phải cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cùng chứng minh nhân dân chưa cắt góc khi công dân đến làm thủ tục để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ căn cước công dân.


Căn cước công dân gắn chip

Trong khi trả thẻ căn cước công dân, cán bộ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công dân phải nộp giấy hẹn trả thẻ căn cước công dân cùng với chứng minh nhân dân và tiến hành cắt góc phía trên bên phải mặt trước của chứng minh nhân dân đó, mỗi cạnh góc vuông là 1.5cm, đồng thời ghi vào hồ sơ và trả chứng minh nhân dân đã cắt góc. Nếu công dân yêu cầu trả thẻ căn cước công dân qua đường bưu điện thì cần phải cắt góc và trả chứng minh nhân dân đã cắt góc ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ.

Tóm lại, trong thời gian sắp tới, tất cả mọi công dân đều phải đổi từ chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân cũ sang căn cước công dân gắn chip. Còn bạn, bạn đã làm căn cước công dân mới chưa?

Theo Viettel Store

Bạn cũng có thể thích