Người dân cần mang gì khi đi đăng ký cư trú ở công an cấp xã?

0

Khi làm thủ tục đăng ký thường trú hay tạm trú, người dân chỉ cần mang căn cước công dân gắn chip và giấy tờ liên quan nơi ở hợp pháp.

Luật Cư trú 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 đề ra nhiều quy định mới, tạo thuận lợi cho người dân khi đi làm thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú.

Bộ Công an đã kết nối tích hợp dịch vụ chia sẻ với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và kết nối dữ liệu với hơn 30 UBND tỉnh, thành phố trên cả nước. Qua đó giúp xác thực thông tin công dân, giải quyết 236 thủ tục hành chính.

Theo Luật Cư trú 2020, từ ngày 1/7, người dân có thể đến công an cấp xã để làm thủ tục đăng ký thường trú, nhập, tách, xóa hộ khẩu thay vì phải đến trụ sở công an cấp huyện và tỉnh như trước đây.

cu tru
Từ nay, quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký cư trú chỉ diễn ra trong khoảng 5 phút. Ảnh: N.H.

Về điều kiện đăng ký cư trú, Điều 20 Luật Cư trú 2020 quy định công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.

Khi đi làm thủ tục, người dân chỉ cần mang theo căn cước công dân gắn chip và kê khai 2 loại giấy tờ gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú theo mẫu; giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp. Những thông tin còn lại đã được tích hợp trên cơ sở dữ liệu quốc gia, người dân không phải chuẩn bị nhiều thủ tục.

Đối với người đi đăng ký tạm trú hoặc khai báo tạm vắng, thủ tục cũng đơn giản hơn rất nhiều so với trước ngày 1/7. Theo Luật Cư trú 2020, họ chỉ cần mang căn cước công dân và kê khai 2 loại giấy tờ như đối với thủ tục đăng ký thường trú.

Nếu đối tượng đăng ký tạm trú là người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.

Công dân rời khỏi nơi đăng ký thường trú, đến sinh sống tại nơi ở mới để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải đăng ký tạm trú. Thời hạn tạm trú tối đa 2 năm và có thể gia hạn nhiều lần.

Với người đi khai báo tạm vắng, Luật Cư trú 2020 yêu cầu họ kê khai họ tên; số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu; lý do tạm vắng; thời gian tạm vắng và địa chỉ nơi đến. Quá trình làm việc, cơ quan đăng ký cư trú phải cập nhật thông tin khai báo tạm vắng của công dân vào cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người khai báo.

Theo Zing New

Bạn cũng có thể thích