Muốn thì triệu kiến không thì cho lui, hướng dẫn tạo phím tắt ẩn hiện taskbar trên Windows 10

0

Muốn thì triệu kiến không thì cho lui, hướng dẫn tạo phím tắt ẩn hiện taskbar trên Windows 10. Windows 10 có tính năng ẩn hiện thanh taskbar…

Hướng dẫn tạo phím tắt ẩn hiện thanh taskbar nhanh trên Windows 10.

Windows 10 có tính năng ẩn hiện thanh taskbar, tuy nhiên để bật tắt tính năng này thì bạn sẽ cần phải vào Settings và chỉnh thủ công. Nếu như bạn cảm thấy không thích chỉnh thủ công như thế, mà chỉ muốn ẩn hiện thanh taskbar chỉ bằng phím tắt thì đây là bài viết dành cho bạn đấy.

Bước 1: Click chuột phải vào desktop rồi chọn New, chọn Shortcut.

111 16

Bước 2: Copy paste dòng code sau đây vào ô Type the location of the item. Sau đó chọn Next.

powershell -command "&{$p='HKCU:SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckRects3';$v=(Get-ItemProperty -Path $p).Settings;$v[8]=3;&Set-ItemProperty -Path $p -Name Settings -Value $v;&Stop-Process -f -ProcessName explorer}"

222 13

Bước 3: Nhập tên bất kỳ bạn muốn, ví dụ như Ẩn taskbar. Sau đó chọn Finish.

333 14

Bước 4: Click chuột phải vào shortcut mà bạn vừa tạo rồi chọn Properties.

444 10

Bước 5: Tại mục Shortcut, bạn nhập phím tắt vào ô Shortcut Key, Windows 10 sẽ tự động tạo cho bạn một phím tắt. Sau đó chọn Apply rồi OK để lưu thiết lập.

555 5

Từ giờ, mỗi khi bạn bấm phím tắt này thì tính năng tự động ẩn taskbar sẽ được bật.

Để tạo thêm phím tắt để tắt phím tắt này đi thì bạn làm theo các bước như trên. Tuy nhiên, tại ô Type the location of the item, bạn copy paste dòng code sau đây vào.

powershell -command "&{$p='HKCU:SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckRects3';$v=(Get-ItemProperty -Path $p).Settings;$v[8]=2;&Set-ItemProperty -Path $p -Name Settings -Value $v;&Stop-Process -f -ProcessName explorer}"

Để tạo phím tắt cho shortcut này, bạn cũng làm y như bước 5 bên trên.

Từ giờ mỗi khi bạn bấm phím tắt này, thì tính năng tự động ẩn taskbar sẽ bị tắt đi.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

Link tải hình nền TẠI ĐÂY!

.
Bạn cũng có thể thích