Mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHTN, BHYT năm 2021

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là chế độ bảo hiểm không thể thiếu đối với người lao động Việt Nam hiện nay. Xem ngay dưới đây để hiểu rõ mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất bạn nhé

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những chính sách an sinh xã hội tốt cho người lao động và được ví như “cánh tay” chống đỡ con người trước những rủi ro của cuộc sống. Xem ngay dưới đây để hiểu rõ mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất hiện nay bạn nhé!

1.  Mức đóng BHXH cho người lao động Việt Nam

Trường hợp doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (theo điểm b khoản 1 Điều 4, Điều 5 Nghị định 58/2020/NĐ-CP): 31.8% (trong đó người sử dụng lao động đóng 21.3%, còn người lao động đóng 10.5%).

Mức đóng BHXH cho người lao động Việt Nam

Trường hợp doanh nghiệp không gửi văn bản đề nghị hoặc đã hết thời gian được đóng với mức thấp hơn: 32% (trong đó người sử dụng lao động đóng 21.5%, còn người lao động đóng 10.5%).

Mức đóng BHXH cho người lao động Việt Nam

2 . Mức đóng BHXH cho người lao động nước ngoài

Trường hợp doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội: 7.8% (trong đó người sử dụng lao động đóng 6.3%, còn người lao động đóng 1.5%).

Mức đóng BHXH cho người lao động nước ngoài

Trường hợp doanh nghiệp không gửi văn bản đề nghị hoặc đã hết thời gian được đóng với mức thấp hơn: 8% (trong đó người sử dụng lao động đóng 6.5%, còn người lao động đóng 1.5%).

Mức đóng BHXH cho người lao động nước ngoài

Mức đóng với lao động nước ngoài như trên áp dụng đến hết năm 2021, căn cứ theo Điều 12, Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP.

Từ 01/01/2022, người sử dụng lao động sẽ đóng thêm 14% và người lao động sẽ đóng thêm 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất (áp dụng đối với người lao động nước ngoài).

3.  Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Căn cứ quy định tại Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 Điều 6; Khoản 1, Điều 15 và Khoản 1 Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đồng thời là mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng các khoản bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động.

Mức tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN hàng tháng của người lao động được xác định bằng tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc nhân với tỷ lệ % đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.

Mức tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN hàng tháng = Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc x Tỷ lệ % đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN

Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động, gồm:

  • Tiền lương;
  • Phụ cấp chức vụ, chức danh;
  • Phụ cấp trách nhiệm;
  • Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
  • Phụ cấp thâm niên;
  • Phụ cấp khu vực;
  • Phụ cấp lưu động;
  • Phụ cấp thu hút;
  • Các phụ cấp có tính chất tương tự;
  • Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thoả thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Căn cứ quy định tại Điểm 2.6 Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì mức tiền lương tháng để tính mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP.

Hy vọng với bài viết trên đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về bảo hiểm xã hội và mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHTN, BHYT mới nhất nhé!