Lệ phí cấp CCCD gắn chíp hết năm 2021 sẽ tiếp tục giảm?

0

Bộ Tài chính ban hành dự thảo Thông tư về mức thu một số khoản phí, lệ phí. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất lệ phí cấp CCCD gắn chíp hết năm 2021 sẽ tiếp tục giảm?

Bộ Tài chính ban hành dự thảo Thông tư về mức thu một số khoản phí, lệ phí. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất lệ phí cấp CCCD gắn chíp hết năm 2021 sẽ tiếp tục giảm?

Nội dung này được Bộ Tài chính ban hành tại dự thảo Thông tư về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, Thông tư này nêu rõ, giảm 50% mức lệ phí cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip so với mức thu lệ phí nêu tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

YaFwHeMLệ phí cấp CCCD gắn chíp hết năm 2021 sẽ tiếp tục giảm? (Ảnh minh họa)

Cụ thể:

Đơn vị: đồng

cUCDw4c

Đồng thời, lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB cũng chỉ bằng 80% mức thu nêu tại phần I Biểu mức thu phí, lệ phí kèm Thông tư 25/2021/TT-BTC từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Cụ thể:

Đơn vị: đồng/lần

unE8WKw KkItor4 Kể từ ngày 01/01/2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc.

Dự thảo này dự kiến có hiệu lực từ 01/7/2021 đến hết 31/12/2021.

Nguyễn Hương/ Luật Việt Nam

.
Bạn cũng có thể thích