Làm tròn số trong Excel với hàm ROUND cực kỳ đơn giản

0

Hàm Round là làm hàm có chức năng làm tròn số trong Excel giúp bạn quản lý số liệu hiệu quả hơn. Mời bạn đọc bài viết được chia sẻ dưới đây để biết sử dụng hàm Round vô cùng đơn giản, dễ làm nhé!

Hàm Round là làm hàm có chức năng làm tròn số trong Excel giúp bạn quản lý số liệu hiệu quả hơn. Mời bạn đọc bài viết được chia sẻ dưới đây để biết sử dụng hàm Round vô cùng đơn giản, dễ làm nhé!

Làm tròn số trong Excel bằng hàm ROUND 

Cú pháp hàm ROUND: =ROUND(Number,N)

Trong đó:

  • Number là số cần làm tròn.
  • N là đối số, là giá trị thực tế truyền vào cho tham số khi gọi hàm, có thể âm hoặc dương.

N = 0Làm tròn tới số nguyên gần nhất
N < 0Làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định
N > 0Làm tròn sang bên trái dấu thập phân

  • Phần được làm tròn (số lớn nhất trong phần xét làm tròn) nhỏ hơn 5 thì làm tròn xuống.
  • Phần được làm tròn (số lớn nhất trong phần xét làm tròn) lớn hơn hoặc bằng 5 thì làm tròn lên.

*Ví dụ 1: Làm tròn bằng hàm ROUND

Mở file excel, nhập hàm Round vào ô bạn muốn với cú pháp =ROUND(Number,N).

Với N = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất. 

Screenshot 2021 07 29 144657

Với N > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định. Nếu N =1 lấy 1 số lẻ, n=2 lấy 2 số lẻ,…

Với N < 0 số thì sẽ số được làm tròn sang bên trái dấu thập phân. Nếu N = -1 thì làm tròn đến hàng chục, N = -2 làm tròn đến trăm và N = -3 là đến hàng nghìn…

Screenshot 2021 07 29 145702

Cách làm tròn số lên trong Excel bằng hàm ROUNDUP

Cú pháp hàm Roundup =ROUNDUP(Number,num_digits)

Trong đó:

  • Number là số cần làm tròn.
  • num_digits là đối số có thể âm hoặc dương.

*Ví dụ 2: Làm tròn số bằng hàm Roundup 

Nếu num_digits = 0 thì ta sẽ làm tròn tới số nguyên gần nhất. 

Nếu num_digits > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định (num_digits = 1 lấy 1 số lẻ, num_digits=2 lấy 2 số lẻ,…)

Screenshot 2021 07 29 150354

Nếu num_digits < 0 thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân (num_digits = -1 thì làm tròn đến hàng chục, num_digits = -2 làm tròn đến trăm và num_digits = -3 là đến hàng nghìn…)

Cách làm tròn số xuống trong Excel bằng hàm ROUNDDOWN

Cú pháp hàm Rounddown =ROUNDDOWN(Number,num_digits)

Trong đó:

  • Number là số cần làm tròn.
  • num_digits là đối số có thể âm hoặc dương.

*Ví dụ 3: Làm tròn số xuống bằng hàm ROUNDDOWN

Nếu num_digits = 0 thì ta sẽ làm tròn xuống tới số nguyên gần nhất. 

Screenshot 2021 07 29 150948

Nếu num_digits > 0 thì số sẽ được làm tròn tới vị trí thập phân chỉ định (num_digits = 1 lấy 1 số lẻ, num_digits=2 lấy 2 số lẻ,…)

Nếu num_digits < 0 thì số sẽ được làm tròn sang bên trái dấu thập phân (num_digits = -1 thì làm tròn đến hàng chục, num_digits = -2 làm tròn đến trăm và num_digits = -3 là đến hàng nghìn…)

Screenshot 2021 07 29 151416

Lời kết:

Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cách dùng hàm ROUND vô cùng đơn giản đúng không nào? Nếu bạn muốn hướng dẫn thêm hàm nào nữa thì đừng ngại bình luận bên dưới nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết sau.

Theo Sforum.vn

Bạn cũng có thể thích