Hướng dẫn xoay ngang 1 trang trong Word bạn cần biết

0

Trong 1 file tài liệu, thông thường chúng ta sẽ để văn bản theo chiều dọc nhưng đôi khi định dạng nằm ngang sẽ phù hợp hơn chỉ ở 1 trang nào đó. Bạn đã biết cách điều chỉnh xoay ngang 1 trang trong Word thay vì là toàn bộ tất cả các trang hay chưa?

Trong 1 file tài liệu, thông thường chúng ta sẽ để văn bản theo chiều dọc nhưng đôi khi định dạng nằm ngang sẽ phù hợp hơn chỉ ở 1 trang nào đó. Bạn đã biết cách điều chỉnh xoay ngang 1 trang trong Word thay vì là toàn bộ tất cả các trang hay chưa?

Chắc hẳn bạn đã biết áp dụng chế độ Landscape để xoay ngang khổ giấy và Portrait nếu muốn cài đặt trang giấy ở chiều dọc. Tuy nhiên, khi người dùng chỉ thực hiện thông thường, toàn bộ văn bản sẽ thay đổi. Do vậy, nếu muốn xoay ngang 1 trang Word duy nhất, hãy sử dụng thao tác hướng dẫn sau!

1 38

Cách xoay ngang trang Word bất kỳ

Word sẽ tự đánh giá văn bản bạn nhập vào là 1 dải trang liên tục, do vậy, nếu cần quay ngang trang Word bất kỳ, bạn cần tách biệt trang đó khỏi các trang khác trước. Với ví dụ tài liệu gồm 3 trang, SForum sẽ hướng dẫn cách thực hiện như sau:

Bước 1: Đặt con trỏ chuột ở vị trí ở đầu trang 2 > bạn vào Layout > Break > Continuous.

xoay ngang 1 trang trong word 1

Thực hiện tương tự khi con trỏ chuột ở đầu trang 3. Bạn cũng nhấn Layout > Break > Continuous.

Bước 2: Kiểm tra thử xem bạn đã tách thành công chưa bằng cách nhấn đúp chuột vào phía trên đầu trang giấy (vị trí của Header). Bạn sẽ nhìn thấy trang Word ghi thành Section 1, 2 và 3.

Từ Footer và Header, bây giờ sẽ hiển thị là Section 1 và 2 của cuối trang 1 và đầu trang 2.

xoay ngang 1 trang trong word 2

Section 2 và 3 của cuối trang 2 và đầu trang 3.

xoay ngang 1 trang trong word 3

Bước 3: Sau khi đảm bảo đã ngắt trang chính xác, bạn chỉ việc đặt con trỏ chuột ở bất kỳ vị trí nào của trang 2 > chọn Layout > Orientation > Landscape là đã xoay ngang 1 trang Word dễ dàng.

xoay ngang 1 trang trong word 4

Đây là thành quả cuối cùng!

xoay ngang 1 trang trong word 5

Tạm kết về quay ngang trang Word

Mặc dù thao tác xoay ngang 1 trang trong Word khá dài dòng vì hiện tại Word chưa hỗ trợ phím tắt trực tiếp, nhưng để khiến văn bản dễ nhìn và đẹp mắt hơn thì đây sẽ là 1 thủ thuật giúp ích cho bạn đấy

.
Bạn cũng có thể thích