Hướng dẫn gỡ tin nhắn messenger cả 2 bên đơn giản trong vài nốt nhạc

Sau nhiều lần cập nhật thì Messenger cũng đã cho ra nhiều tính năng mới, trong đó tính năng “thu hồi tin nhắn” sẽ giúp bạn gỡ tin nhắn Messenger cả 2 bên khi bạn vô tình gửi nhầm tin nào đó.

Sau nhiều lần cập nhật thì Messenger cũng đã cho ra nhiều tính năng mới, trong đó tính năng “thu hồi tin nhắn” sẽ giúp bạn gỡ tin nhắn Messenger cả 2 bên khi bạn vô tình gửi nhầm tin nào đó.

1. Cách thu hồi tin nhắn trên điện thoại

Lưu ý: Các bước dưới đây được thực hiện trên giao diện iOS của điện thoại iPhone, bạn cũng có thể thực hiện tương tự trên điện thoại có hệ điều hành Android nhé.

Bước 1: Vào Messenger trên thiết bị

Đầu tiên, bạn vào Messenger, mở cuộc trò chuyện của bạn và người muốn xóa.

Bước 2: Ấn giữ tin nhắn

Tiếp theo, bạn ấn giữ tin nhắn muốn xóa >>> Chọn khác.

Bước 3: Chọn gỡ

Khi màn hình hiện lên 2 dòng: Gỡ và Sao chép.

Bạn chọn Gỡ để thu hồi lại tin nhắn. Nếu muốn sao chép tin nhắn đó bạn chọn Sao chép.

Bước 4: Chọn thu hồi

Ngay lập tức trên màn hình sẽ xuất hiện 2 dòng: Thu hồi và Gỡ tin nhắn ở phía bạn.

Bạn chọn Thu hồi để gỡ tin nhắn cho cả 2 bên.

Nếu chọn Gỡ tin nhắn ở phía bạn, thì dòng tin nhắn ấy sẽ bị xóa khỏi màn hình của bạn nhưng vẫn xuất hiện bên phía đối phương.

Khi dòng tin nhắn xuất hiện câu “Bạn đã thu hồi một tin nhắn” là bạn đã hoàn thành xong các bước gỡ tin nhắn cho cả 2 bên.

2. Cách thu hồi tin nhắn trên máy tính

Bước 1: Vào messenger

Bạn vào messenger trên facebook hoặc truy cập vào link messenger.com

Bước 2: Để con trỏ chuột vào dòng tin nhắn muốn xóa >>> Chọn biểu tượng ba chấm

Bạn di chuyển con trỏ chuột vào tin nhắn muốn xóa.

Ngay lập tức, tại đó sẽ hiện lên các biểu tượng bên trái dòng tin nhắn, bạn chọn vào biểu tượng dấu ba chấm.

Bước 3: Chọn Xóa, gỡ bỏ

Khi chọn biểu tượng ba chấm, màn hình sẽ xuất hiện 2 tùy chọn: Xóa, gỡ bỏ và Chuyển tiếp

Bạn chọn Xóa, gỡ bỏ để thu hồi tin nhắn. Nếu muốn chuyển tiếp tin nhắn đó thì chọn Chuyển tiếp.

Bước 4: Chọn thu hồi với mọi người >>> Xóa, gỡ bỏ

Sau khi chọn Xóa, gỡ bỏ màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại khác có 2 tùy chọn: Thu hồi với mọi người và Gỡ ở phía bạn.

Bạn chọn Thu hồi với mọi người để gỡ tin nhắn cho cả 2 bên. Sau đó chọn Xóa, gỡ bỏ

Nếu chọn Gỡ ở phía bạn, thì dòng tin nhắn ấy sẽ bị xóa khỏi màn hình của bạn nhưng vẫn xuất hiện bên phía đối phương.

Khi dòng tin nhắn xuất hiện câu “Bạn đã thu hồi một tin nhắn” là bạn đã hoàn thành xong các bước gỡ tin nhắn cho cả 2 bên.