Hướng dẫn dùng hàm INT trong Excel – Hàm lấy phần nguyên

Hàm INT được biết đến là hàm lấy phần nguyên trong Excel. Tuy nhiên, cách thức hoạt động của hàm này không chỉ có tác dụng lấy phần nguyên của số thực mà còn có thể ứng dụng trong nhiều trường hợp khác. mình sẽ giúp bạn tìm hiểu hết chức năng của hàm Excel này trong bài viết sau đây.

Hàm INT được biết đến là hàm lấy phần nguyên trong Excel. Tuy nhiên, cách thức hoạt động của hàm này không chỉ có tác dụng lấy phần nguyên của số thực mà còn có thể ứng dụng trong nhiều trường hợp khác. mình sẽ giúp bạn tìm hiểu hết chức năng của hàm Excel này trong bài viết sau đây.

Hàm INT trong Excel là gì?

INT là hàm có chức năng lấy ra phần nguyên nhỏ hơn của một số và gần với số đã cho nhất. Công thức của hàm này được hiển thị là =INT(Number). Trong đó, giá trị Number có thể là:

Một số thực

Một ô

Một biểu thức có nghĩa và không chứa biến

Một hàm khác

Tuy có nhiều dạng dữ liệu nhưng điểm chung của tất cả chúng đều phải có giá trị (Value) là số. Nếu kết quả trả về cho Number là chuỗi ký tự hoặc trống thì hệ thống sẽ báo lỗi hiển thị hộp thoại Spreadsheets hoặc báo #NAME?.

Cách hàm INT trả lại kết quả phần nguyên

Hàm INT hoạt động dựa trên nguyên tắc làm tròn xuống và lấy số nguyên. Cụ thể, khi nhận được giá trị cuối cùng của Number, INT sẽ tự động làm tròn giá trị này xuống thành số nguyên gần nhất. Cuối cùng, giá trị này sẽ được trả lại ô đã nhập hàm. Ví dụ:

Nếu Number = 2 thì =INT(2) có kết quả là 2

Nếu Number = 1,4 thì =INT(1,4) có kết quả là 1

Nếu Number = 1,9 thì =INT(1,9) có kết quả là 1

Nếu Number = -2 thì =INT(-2) có kết quả là -2

Nếu Number = -2,1 thì =INT(-2,1) có kết quả là -3

Nếu Number = -2,9 thì =INT(-2,9) có kết quả là -3

Cách mà hàm INT trả lại kết quả phần nguyênHàm INT hoạt động dựa trên nguyên tắc làm tròn xuống và lấy số nguyên

Tương tự như vậy, với các giá trị khác của Number như ô, biểu thức hay hàm thì INT cũng sẽ đưa ra kết quả giống với quy tắc trên. Dựa vào cách hoạt động này, nhiều người đã gọi INT là hàm làm tròn nhỏ hơn thay vì là hàm lấy ra phần nguyên.

Cách dùng hàm INT trong Excel

Bạn có thể sử dụng INT để tính phần nguyên của một số thực dương và tính số tuần của một khoảng thời gian cụ thể. Ngoài ra, bạn cũng có thể lấy phần nguyên của một số thực âm nhưng cần phải xử lý hàm một chút.

Hướng dẫn nhập hàm INT lấy ra phần nguyên

Tương tự với các hàm khác, bạn cần nhập “=” để hệ thống nhận diện Formula. Sau đó nhập “INT(“ hoặc “INT” rồi bấm Tab. Tiếp theo, bạn cần nhập nội dung của giá trị Number như sau:

Đối với số, bạn nhập trực tiếp giá trị vào.

Đối với ô có giá trị số (có thể là chuỗi hoặc là số), bạn click chuột vào ô đó.

Đối với biểu thức, bạn nhập phép tính cụ thể và không chứa biến.

Đối với hàm, bạn nhập hàm vào và đảm bảo kết quả của hàm phải có giá trị số.

Sau đó, bạn bấm Enter để hệ thống trả về kết quả. Nếu hàm trả về một kết quả số thì hàm đã nhập đúng. Nếu hàm hiển thị lỗi #NAME? thì giá trị của ô Number không có giá trị số. Còn nếu hiển thị bảng Spreadsheets thì có nghĩa giá trị Number có chứa chữ.

Cách dùng hàm INT lấy phần nguyên không làm tròn của số âm 

Như đã đề cập, INT chỉ lấy ra phần nguyên chính xác đối với số thực dương, còn đối với số thực âm thì không. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng hàm này để lấy phần nguyên âm của giá trị bằng cách xử lý hàm như sau:

=INT(Number*-1)*-1

Theo đó, cụm Number*-1 sẽ giúp chuyển giá trị âm thành dương (kết quả A). Sau đó, INT sẽ lấy ra phần nguyên của kết quả A. Khi gặp phần “*-1”, phần nguyên dương sẽ chuyển lại thành kết quả âm. Ví dụ:

=INT(-1*-1)*-1 sẽ cho ra kết quả là -1

=INT(-1,1*-1)*-1 sẽ cho ra kết quả là -1

=INT(-1,9*-1)*-1 sẽ cho ra kết quả là -1

Mẹo dùng hàm INT lấy ra phần nguyên không làm tròn của số âmINT chỉ lấy ra phần nguyên chính xác đối với số thực dương, còn đối với số thực âm thì không

Cách dùng hàm INT tính số tuần trong Excel

Bạn có thể tính số tuần của một thời gian cụ thể bằng cách dùng INT. Công thức cụ thể như sau:

=INT((B-A)/7)

Trong đó, A là ngày đầu tiên, còn B là ngày sau đó. Ví dụ:

Với A1=01/01/2022, B1=14/01/2022 thì =INT((B1-A1)/7) có kết quả là 1

Với A1=01/01/2022, B1=15/01/2022 thì =INT((B1-A1)/7) có kết quả là 2

Cách dùng hàm INT trong Excel để tính số tuầnCông thức tính số tuần của một thời gian cụ thể bằng cách dùng INT.

Thông qua bài viết trên, chúng tôi đã giới thiệu về cách sử dụng hàm INT để lấy phần nguyên của số thực âm, số thực dương và cách tính số tuần giữa hai thời điểm. Bên cạnh đó, bạn còn có thể dựa vào nguyên tắc hoạt động của hàm này để thay thế cho hàm Mod, hàm Left,… trong vài trường hợp nhất định.

Source: *

Bạn cũng có thể thích