Hướng dẫn cách chuyển đổi inch sang cm trong word

0

Bạn muốn chuyển đổi inch sang cm trong word 2010, 2013, 2016 và tất cả phiên bản word, hãy đọc bài viết sau từ mình, chúng tôi hướng dẫn bạn các bước nhanh và các bước chi tiết có hình ảnh.

Bạn muốn chuyển đổi inch sang cm trong word 2010, 2013, 2016 và tất cả phiên bản word, hãy đọc bài viết sau từ mình, chúng tôi hướng dẫn bạn các bước nhanh và các bước chi tiết có hình ảnh.

Hướng dẫn cách chuyển đổi inch sang cm trong wordHướng dẫn cách chuyển đổi inch sang cm trong wordNội dung bài viết

Cách chuyển đổi inch sang cm trong word

Để thay đổi từ inch sang cm, hãy làm theo như sau:

Vào File->Options

Chọn Advanced, rồi kéo xuống chọn Display, trong Show measurements in units of chọn Centimeters.

Nhấn OK hoàn thành chuyển đổi inch sang cm trong word.

Hướng dẫn chi tiết có hình ảnh

Bước 1: Đầu tiên bạn mở Word, vào File và chọn Options

vào File và chọn Optionsvào File và chọn Options

Bước 2: Một hộp thoại Word Options hiện ra, tiếp theo bạn chọn tab Advanced, rồi kéo xuống chọn Display, trong Show measurements in units of chọn Centimeters.

hộp thoại Word Options hiện ra, tiếp theo bạn chọn tab Advanced, rồi kéo xuống chọn Display, trong Show measurements in units of chọn Centimeters.hộp thoại Word Options hiện ra, tiếp theo bạn chọn tab Advanced, rồi kéo xuống chọn Display, trong Show measurements in units of chọn Centimeters.

Bước 3: Nhấn OK để hoàn tất

Ghi chú: chú ý 1 cm = 0,3937 inch và 1 inch = 2,54 cm. Theo mặc định, Word sử dụng lề 1 inch và 2,5 cm. Vì vậy, sau khi thay đổi các đơn vị đo từ cm đến inch, bạn sẽ thấy 0,98 inch, không phải 1 inch.

Kiểm tra đã chuyển đổi Inch sang cm trong word thành công chưa?

Bạn vào Page Setup và nhìn ở phần Margins các mục Top, Bottom, Left , Right đều sử dụng đơn vị là cm như hình bên dưới là bạn đã chuyển từ Inch sang cm trong word thành công rồi

Word đang sử dụng đơn vị là cmWord đang sử dụng đơn vị là cm

Cách chuyển đổi inch sang mm trong word

Các bước chuyển từ inch sang mm cũng giống như chuyển từ inch sang cm chỉ khác nhau ở bước thứ 2, trong Show measurements in units of chọn Millimeters.

Cách chuyển đổi inch sang cm cho máy MacOS

Vào Word > Preferences, bên dưới Authoring and Proofing Tools, chọn General.

Chọn đơn vị Centimeters trong Show measurements in units of.

Chọn OK để chuyển đổi inch sang cm cho máy MacOS.

.
Bạn cũng có thể thích