Hướng Dẫn cách ẩn hàng trong excel 2016.

Khi bảng tính excel có nhiều hàng sẽ khó để nhập liệu hay thao thác dữ liệu thì cách ẩn hàng trong excel là giải pháp tốt nhất để bạn có thể dễ dàng quan sát hơn

Khi bảng tính excel có nhiều hàng sẽ khó để nhập liệu hay thao thác dữ liệu thì cách ẩn hàng trong excel là giải pháp tốt nhất để bạn có thể dễ dàng quan sát hơn.

Hôm nay mình sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách ẩn hàng trong excel 2016 qua bài viết sau:

ẩn hàng trong excel 2016cách ẩn hàng trong excel 2016

Hàng ẩn là gì?

Hàng ẩn (hide row) là hàng bị ẩn đi trong bảng tính. Các đặc tính của hàng bị ẩn là:

Toàn bộ nội dung hàng bị ẩn đi.

Nội dung hàng vẫn còn, chỉ bị ẩn và không bị xóa đi.

Thông tin header mặc định bị ẩn đi, số thứ tự dòng sẽ bị đứt đoạn (ví dụ 1,2,5,6 – bị ẩn mất 2 dòng 3 và 4), chỗ số thứ tự dòng bị mất có dấu hiệu của nét kẻ đôi (=).

Bảng tính bình thường Bảng tính đã ẩn hàng(hàng 3, 4 bị ẩn)
AM JKLV5HEkXcCtURfzlI0GVcyf8HS6WAHt LeZ4Y59zrs9Lsbeeu0SrOODBThxdELE850krOMIFjUhqklQqzOwXSxU07N8hS0LWtwmGWq7NixUlAH4HmlMoh4ZGNKZ30lzXzHR VOahn7wJybvK6M3kqZD=w837 h581 no?authuser=0

Bảng tính phân biệt hàng bị ẩn

Tại sao phải ẩn hàng trong excel?

Hàng ẩn sẽ đem lại cho bạn nhiều lợi ích khi thao tác trên bảng tính có nhiều hàng:

Ẩn các hàng không cần thiết tránh rối mắt.

Ẩn các hàng đã hoàn thành nội dung tránh chỉnh sửa nhầm.

Ẩn các thông các hàng gây nhiễu thông tin, làm gọn bảng tính và thao tác giữa các hàng nhanh hơn.

Cách ẩn hàng trong excel

Để ẩn hàng bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn các hàng cần ẩn

Chọn các hàng cần ẩnChọn các hàng cần ẩn

Bước 2: Bấm phải chuột lên các hàng đã chọn và chọn Hide

Bấm chuột phải và chọn menu HideBấm chuột phải và chọn menu Hide

Sau khi chọn Hide bạn sẽ thấy được kết quả bên dưới:

Kết quả sau khi ẩn hàng trong excelKết quả sau khi ẩn hàng trong excel

Cách hiện hàng bị ẩn trong excel

Để hiện hàng đã ẩn trong excel bạn làm như sau:

Bước 1: Rê chuột lên biểu tượng của hàng bị ẩn(biểu tượng = ) > sau đó bấm phải chuột.

Bước 2: Chọn menu Unhide.

Chọn Unhide để hiện hàng ẩnChọn Unhide để hiện hàng ẩn

Sau khi chọn bạn sẽ được kết quả như sau:

Kết quả sau khi hiện hàng ẩnKết quả sau khi hiện hàng ẩn

Video tổng hợp cách ẩn hiện hàng trong excel

Video tổng hợp chi tiết các thao tác về nội dung chính của bài viết bao gồm:

Cách ẩn hàng trong excel.

Cách hiện hàng đã ẩn trong excel.

Video tổng hợp ẩn hiện hàng trong excel 2016

Source: *

Bạn cũng có thể thích