Hàm ROUND trong Excel: Cách làm tròn số thập phân

Hàm ROUND được nhiều người sử dụng để làm tròn những con số thập phân trong những phép tính trung bình. Nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ khái niệm của hàm làm tròn ROUND cũng như cách áp dụng thực tế. Thì hãy theo dõi cách làm tròn số thập phân bằng hàm ROUND trong Excel của mình nhé.

Hàm ROUND được nhiều người sử dụng để làm tròn những con số thập phân trong những phép tính trung bình. Nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ khái niệm của hàm làm tròn ROUND cũng như cách áp dụng thực tế. Thì hãy theo dõi cách làm tròn số thập phân bằng hàm ROUND trong Excel của mình nhé.

hàm roundLàm tròn số thập phân dựa vào hàm ROUND

Hàm ROUND là gì?

Hàm ROUND trong Excel được sử dụng để làm tròn các chữ số thập phân một cách nhanh và hiệu quả nhất. Trong trường hợp những con số đứng sau dấu phẩy quá dài, khiến người xem khó chịu thì mọi người thường sử dụng hàm làm tròn số để thu gọn, làm tròn nó. Hàm ROUND thường được dùng trong các phép tính trung bình, bảng lương và các hóa đơn thanh toán.

hàm ROUND trong ExcelROUND() hàm làm tròn số nguyên gần nhất

Cấu trúc của hàm ROUND

Ở Microsoft Excel, hàm ROUND mang cấu trúc như sau:

=ROUND(Number, Num_digits)

Giải thích:

Number: là con số mà mọi người muốn làm tròn.

Num_digits: là chữ số mà mọi người muốn làm tròn.

Lưu ý khi sử dụng hàm ROUND

Trường hợp Num_digits >0 (số dương): làm tròn con số đến số vị trí thập phân đã được chỉ định.

Trường hợp Num_digits <0 (số âm): có tác dụng làm tròn số sang bên trái dấu thập phân.

Trường hợp Num_digits = 0 (bằng 0): sẽ làm tròn tới số nguyên đứng gần nhất.

Trường hợp sử dụng hàm ROUNDUP: khi muốn làm tròn lên (tức là ra xa số 0).

Trường hợp sử dụng hàm ROUNDDOWN: khi muốn làm tròn xuống (tức lại gần phía số 0).

Trường hợp sử dụng hàm MROUND: khi muốn làm tròn một số đến một bội số cụ thể nào đó (ví dụ như làm tròn đến 0,5 gần nhất).

Ví dụ các sử dụng hàm ROUND trong Excel

Áp dụng hàm ROUND để làm tròn số đến một vị trí thập phân. Những số nằm sau dấu chấm hoặc dấu phẩy (tùy cấu hình Excel của bạn):

Bạn muốn làm tròn 5.15 đến 1 vị trí ở hàng thập phân.

Bạn muốn làm tròn số 5.149 đến 1 vị trí ở hàng thập phân.

Bạn muốn làm tròn số -4.475 đến 2 vị trí ở hàng thập phân.

Bạn muốn làm tròn số 21.256 sang bên trái chữ số thập phân.

Bạn muốn làm tròn số 600.5 đến bội số gần với 1000 nhất.

Bạn muốn làm tròn số -60.55 đến bội số gần với 100 nhất.

Bạn muốn làm tròn số 3.98 đến bội số gần với 10 nhất.

ví dụ về hàm ROUNDNhững ví dụ về hàm ROUND

Để có thể sử dụng hàm ROUND một cách nhanh chóng và đơn giản, bạn đưa những dữ liệu ấy vào Excel.

Sau đó dựa vào công thức bên dưới:

Làm tròn số 5.15 đến 1 vị trí ở hàng thập phân, thực hiện =ROUND(5.15,1)

Làm tròn số 5.149 đến 1 vị trí ở hàng thập phân, thực hiện =ROUND(5.149,1)

Làm tròn số -4.475 đến 2 vị trí ở hàng thập phân, thực hiện =ROUND(-9.475,2)

Làm tròn số 21.256 sang bên trái chữ số thập phân, thực hiện =ROUND(21.256,-1)

Làm tròn số 600.5 đến bội số gần với 1000 nhất, thực hiện =ROUND(600.5,-3)

Làm tròn số -60.55 đến bội số gần với 100 nhất, thực hiện =ROUND(-60.55,-2)

Làm tròn số 3.98 đến bội số gần với 10 nhất, thực hiện =ROUND(3.98,-1)

Kết quả nhận được sau khi áp dụng hàm ROUND

Sau khi áp dụng =ROUND(5.15,1) > Kết quả: 5.2

Sau khi áp dụng =ROUND(5.149,1) > Kết quả: 5.1

Sau khi áp dụng =ROUND(-9.475,2) > Kết quả: -9.48

Sau khi áp dụng =ROUND(21.256,-1) > Kết quả: 20

Sau khi áp dụng =ROUND(600.5,-3) > Kết quả: 1000

Sau khi áp dụng =ROUND(-60.55,-2) > Kết quả: -100

Sau khi áp dụng =ROUND(3.98,-1) > Kết quả: 0

kết quả công thức roundKết quả sau khi áp dụng hàm ROUND

Những hàm liên quan đến hàm ROUND trong Excel

Trong Excel còn có một số hàm liên quan như hàm ROUNDUP, hàm ROUNDDOWN và hàm MROUND. Hãy cùng xem qua công thức và cách sử dụng ngay sau đây

Hàm ROUNDUP trong Excel

Cấu trúc của hàm ROUNDUP:

=ROUNDUP(Number,Num_digits)

Giải thích:

Number: là số mà mọi người muốn làm tròn lên.

Num_digits: là một chữ số mà mọi người muốn Number làm tròn tới số đó.

Áp dụng hàm ROUNDUP:

Bạn muốn làm tròn số 6.1, 2.9 và 5.15159. Thao tác tương tự như hình bên dưới.

hàm làm trònKết quả sau khi áp dụng hàm ROUNDUP

Hàm ROUNDDOWN trong Excel

Cấu trúc của hàm ROUNDDOWN:

=ROUNDDOWN(Number,Num_digits)

Giải thích:

Number: là số mà mọi người muốn làm tròn xuống.

Num_digits: là một chữ số mà mọi người muốn Number làm tròn tới số đó.

Bạn muốn làm tròn xuống những con số 6.1, 2.9 và 5.15159. Hãy thao tác tương tự như ví dụ hình bên dưới.

hàm ROUNDDOWNKết quả khi áp dụng hàm ROUNDDOWN

Hàm MROUND trong Excel

Cấu trúc của hàm MROUND:

=MROUND(Number,Multiple)

Giải thích:

Number: là số mà mọi người muốn làm tròn.

Multiple: là một chữ số mà mọi người muốn làm tròn Number tới bội số đó.

Bạn muốn làm tròn những con số 8, -8 và 3.7 lần lượt đến bội số của 3, -3 và 0.2. Thao tác tương tự như hình.

hàm MROUNDKết quả khi áp dụng hàm MROUND

Qua bài viết này, mình mong rằng bạn sẽ nắm rõ về hàm ROUND trong Excel. Hàm làm tròn số tới một số chữ xác định trước đó, giúp bảng tính toán khoa học hơn, xử lý dữ liệu nhanh hơn. Nếu còn điều gì thắc mắc khi áp dụng, hãy để lại bình luận bên dưới để được mình giải đáp nhé. Cảm ơn bạn đã xem bài viết.

Source: *

Bạn cũng có thể thích