Hàm HLOOKUP trong Excel: Cách sử dụng hàm HLOOKUP

Ngươc với VLOOKUP, HLOOKUP là hàm được dùng để dò tìm và trả về kết quả nhất định. Trong Excel, hàm này được sử dụng rộng rãi trong các bài toán đơn giản đến phức tạp. Hàm HLOOKUP còn được kết hợp với nhiều hàm khác, tùy vào tình huống và nhu cầu người dùng. Trong bài viết này, mình sẽ giúp bạn khám phá cách dùng hàm HLOOKUP thông qua các ví dụ cụ thể.

Ngươc với VLOOKUP, HLOOKUP là hàm được dùng để dò tìm và trả về kết quả nhất định. Trong Excel, hàm này được sử dụng rộng rãi trong các bài toán đơn giản đến phức tạp. Hàm HLOOKUP còn được kết hợp với nhiều hàm khác, tùy vào tình huống và nhu cầu người dùng. Trong bài viết này, mình sẽ giúp bạn khám phá cách dùng hàm HLOOKUP thông qua các ví dụ cụ thể.

Hàm Hlookup

Hàm HLOOKUP là gì?

Hàm HLOOKUP là hàm dò tìm dữ liệu trong một bảng (table), trên phạm vi hàng ngang (hàng của bảng) và trả về kết quả tương ứng theo hàng dọc (cột). HLOOKUP được sử dụng trong các bảng tính nhân viên (ìm tên nhân viên, xếp loại nhân viên), sản phẩm (tìm tên sản phẩm, đơn giá, số lượng,.. dựa trên mã vạch, mã sản phẩm,… dựa trên các tiêu chí xếp hạng.

Công thức hàm HLOOKUP trong Excel

Cú pháp: = HLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Row_index_ num, Range_lookup)

Ý nghĩa của các chỉ số trong công thức:

Lookup_value: là giá trị cần dò tìm, có thể là văn bản, giá trị hoặc một ô tham chiếu.

Table_array: là phạm vi dò tìm của hàm, thường là một bảng.

Row_index_ num: là số thứ tự của hàng trong bảng mà giá trị của hàng là dữ liệu muốn lấy.

Range_lookup: loại kết quả trả về, có thể là kết quả dò tìm chính xác (Range_lookup = 0) hoặc kết quả dò tìm tương đối (Range_lookup = 1)

Hàm Hlookup trong excelHàm HLOOKUP dò tìm theo hàng ngang và trả về kết quả theo hàng dọc

Hướng dẫn cách dùng hàm HLOOKUP với ví dụ minh họa

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng HLOOKUP trong các trường hợp như thế nào cho đúng. Bạn có thể tham khảo các ví dụ bên dưới.

Cách dùng HLOOKUP để xếp loại danh hiệu học sinh

Bài toán: Cho một bảng dữ liệu (bảng 2) gồm mức điểm trung bình và xếp loại tương ứng. Yêu cầu của bài toán là trả về kết quả xếp loại cho từng học sinh ở Bảng 1.

cách dùng hlookup xếp loại học sinhCho bảng dữ liệu xếp loại học sinh theo điểm trung bình

Như vậy, ta có thể sử dụng hàm HLOOKUP để dò tìm dữ liệu trong bảng 2 và trả về kết quả trong bảng 1.

Tại ô D4, nhập hàm như sau: =HLOOKUP(C4,$B$11:$F$12,2,1)

Khi đó, hàm HLOOKUP sẽ dò tìm giá trị gần bằng (tìm tương đối) với giá trị ô C4 (5.6) trong bảng 2. Khi tìm thấy giá trị đúng, hàm sẽ lấy xếp loại tương ứng trong hàng 2 (bảng 2) và trả về kết quả tại ô D4.

Để điền vào các ô còn loại trong cột D của bảng 1, bạn chỉ cần nhấp vào ô D4 và kéo xuống để áp dụng công thức chung.

cách sử dụng hlookupTrả về kết quả phân loại cho từng học sinh

Cách sử dụng hàm HLOOKUP để tính phụ cấp nhân viên

Bài toán: Cho một bảng dữ liệu (bảng 2) cho biết mức phụ cấp cho nhân viên theo từng chức vụ. Bạn cần trả về kết quả phụ cấp cho từng nhân viên tương ứng trong bảng 1.

cách tính phụ cấp nhân viên bằng hlookup trong excelBảng phụ cấp cho nhân viên theo các chức vụ khác nhau

Trong bài toán này, ta cũng có thể sử dụng hàm HLOOKUP để dò tìm dữ liệu trong bảng 2 và trả về kết quả trong bảng 1.

Cụ thể, tại ô D4, nhập hàm như sau: =HLOOKUP(C4,$B$11:$F$12,2,0)

Khi đó, hàm HLOOKUP sẽ dò tìm giá trị của ô C4 (“Nhân viên”) trong bảng 2. Khi tìm thấy giá trị đúng (tìm chính xác), hàm sẽ lấy giá trị tiền phụ cấp tương ứng trong hàng 2 (bảng 2) và trả về kết quả tại ô D4.

Để áp dụng công thức cho các ô còn lại trong cột D, bạn chỉ cần nhấp vào D4 và kéo thả xuống.

cách sử dụng hlookup tính phụ cấp nhân viênTrả về kết quả phụ cấp cho từng nhân viên

Ví dụ HLOOKUP kết hợp hàm IF để đánh giá nhân viên

Trong một số trường hợp, bạn có thể kết hợp hàm HLOOKUP với IF trong Excel. Trong ví dụ này, nếu nhân viên thuộc nhóm A, B, C và có số ngày làm việc/tháng lớn hơn bằng 20, 24, 26 (ngày) thì “Đạt”. Trong các trường hợp khác, nhân viên được đánh giá là “Không đạt”.

cách sử dụng hlookup tính số ngày làm việcBảng dữ liệu nhóm và số ngày làm việc của nhân viên

Tại ô E4, ta nhập hàm như sau:

=IF(D4>=HLOOKUP(C4,$B$14:$F$15,2,0),”Đạt”,”Không Đạt”)

Khi đó, hàm HLOOKUP sẽ dò tìm giá trị ở ô C4 (nhóm A) trong bảng 2 và trả về số chỉ tiêu ngày làm việc tương ứng. Tiếp đó, hàm IF sẽ so sánh kết quả này và số ngày làm thực tế của nhân viên ở ô D4 (20). Nếu số ngày làm việc thực tế > số ngày làm việc chỉ tiêu thì kết quả trả về “Đạt”, ngược lại thì “Không đạt”.

ví dụ hlookupHàm kết hợp IF và HLOOKUP trả về kết quả đánh giá nhân viên

Tóm lại, bài viết này đã tóm gọn giúp bạn biết công thức, cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel. Nếu muốn thêm ví dụ về các dạng tính toán khác của hàm hãy để lại bình luận. Theo dõi mình để thường xuyên cập nhật kiến thức nhiều hàm khác nữa nhé.

Source: *

Bạn cũng có thể thích