Gỡ bỏ các bản cập nhật Windows 10 thủ công bằng 5 cách đơn giản

Bạn nhận thấy sau khi cài đặt một số bản cập nhật Windows 10 gần đây khiến máy tính gặp sự cố? Dưới đây là một số cách để gỡ cài đặt các bản cập nhật Windows khi cần.

Bạn nhận thấy sau khi cài đặt một số bản cập nhật Windows 10 gần đây khiến máy tính gặp sự cố? Dưới đây là một số cách để gỡ cài đặt các bản cập nhật Windows khi cần.

Việc đảm bảo máy tính và thiết bị chạy Windows 10 được cập nhật thường xuyên là điều cần thiết. Nhưng đôi khi một bản cập nhật có thể làm hỏng máy tính hoặc gây ra các sự cố khác. Đây có thể là lúc bạn cần gỡ cài đặt các bản cập nhật Windows. 

Vậy, làm cách nào để gỡ cài đặt các bản cập nhật Windows 10 theo cách thủ công? Sẽ có 5 cách mà bạn có thể thực hiện để làm điều đó. 

Sử dụng ứng dụng Settings

Bước 1: Truy cập menu Start > Settings > Update & Security. 

Bước 2: Kích chọn mục View update history ở khung bên phải. 

Bước 3: Kích vào tùy chọn Uninstall updates đầu tiên ở đầu màn hình tiếp theo. Trong cửa sổ Installed Updates sẽ là danh sách tất cả các bản cập nhật đã cập nhật, bao gồm cả các bản cập nhật Windows 10.

Các bản cập nhật có tên Microsoft Windows sẽ bao gồm các bản cập nhật Windows. Kích chọn bản cập nhật muốn gỡ cài đặt trong danh sách và bấm nút Uninstall ở trên cùng. Hoặc kích chuột phải vào bản cập nhật và chọn Uninstall.

Một cửa sổ xác nhận hiển thị, bấm nút Yes và bản cập nhật sẽ gỡ cài đặt khỏi máy tính.

Sử dụng Control Panel

Nếu không muốn sử dụng ứng dụng Settings hiện đại, bạn cũng có thể sử dụng giải pháp truyền thống là sử dụng Control Panel.

Kích hoạt Control Panel, kích chọn Uninstall a program dưới mục Programs. Ở bên trái màn hình tiếp theo, kích chọn mục View installed updates.

Trong cửa sổ Installed Updates mới hiển thị sẽ là danh sách các bản cập nhật đã được cài đặt trên hệ thống. Thực hiện công việc còn lại giống như ở trên để gỡ bỏ các bản cập nhật không cần thiết. 

Sử dụng PowerShell hoặc Command Prompt

Bạn cũng có thể xem và gỡ cài đặt các bản cập nhật Windows 10 bằng PowerShell hoặc Command Prompt.

Bước 1: Nhập Command Prompt hoặc PowerShell vào khung Search cạnh menu Start Menu. Kích chuột phải vào kết quả tương ứng và chọn Run as administrator. 

Bước 2: Trong cửa sổ dòng lệnh hiển thị, nhập lệnh sau để xem tất cả các bản cập nhật:

wmic qfe list brief /format:table

Khi đã xác định được các bản cập nhật, hãy nhập lệnh WUSA (Windows Update Standalone Installer — tiện ích tích hợp sẵn quản lý các bản cập nhật Windows) để bắt đầu gỡ cài đặt:

wusa /uninstall /kb:HotFixID

Thay “HotFixID” bằng số nhận dạng của bản cập nhật. Ví dụ nếu muốn gỡ cài đặt bản cập nhật có HotFixID là KB4601554, thì lệnh trên sẽ như sau:

wusa /uninstall /kb:4601554

Nhấn Enter > Yes trong hộp thoại xuất hiện để xác nhận và tiếp tục gỡ bỏ bản cập nhật.

Gỡ cài đặt hàng loạt bản cập nhật cùng lúc

Các cách trên chỉ cho phép gỡ cài đặt từng bản cập nhật. Nếu bạn muốn gỡ cài đặt nhiều bản cập nhật cùng lúc, hãy tạo một tập lệnh hàng loạt chứa các lệnh WUSA.

Nhập notepad vào khung Search cạnh menu Start và kích chọn kết quả tương ứng để kích hoạt ứng dụng Notepad. Sau đó copy và paste vào văn bản sau:

@echo off
wusa /uninstall /kb:4601554 /quiet /norestart
wusa /uninstall /kb:4561600 /quiet /norestart
END

Truy cập menu File > Save As và lưu tệp dưới dạng tệp *.bat.

Thêm dòng lệnh tương tự cho tất cả các bản cập nhật bạn muốn gỡ cài đặt và thực hiện các điều chỉnh thích hợp đối với số KB.

Sau cùng chỉ cần kích đúp vào tệp *.bat này và sẽ không có cửa sổ xác nhận nào hiển thị sau khi thực hiện xong.

Sử dụng môi trường Windows RE 

Nếu Windows không khởi động bình thường hoặc ở chế độ Safe mode và bạn cho rằng đó là bản cập nhật gây ra sự cố, khoan vội chuyển đến bản sao lưu để khôi phục máy tính mà hãy thực hiện cách cuối cùng này.

Nhấn và giữ nút nguồn của máy tính trong khi khởi động để tắt máy, sau đó nhấn lại nút nguồn để bật máy tính. Bạn sẽ thấy các tùy chọn khôi phục Windows, nhưng điều hướng đến tùy chọn Troubleshoot > Advanced Options và kích chọn mục Uninstall Updates.

Bạn sẽ thấy một tùy chọn để gỡ cài đặt Bản cập nhật chất lượng (Quality Update) hoặc Bản cập nhật tính năng (Feature Update). Gỡ cài đặt bản cập nhật bạn muốn, sau đó máy tính sẽ tự khởi động lại vào Windows.

Lưu ý: Bạn sẽ không thấy danh sách các bản cập nhật đã cài đặt như trong Control Panel khi sử dụng cách này. Vì vậy, miễn là có thể khởi động vào Windows thì hãy chọn các cách mà mình đã hướng dẫn ở trên để thực hiện. Chỉ sử dụng tùy chọn khôi phục Windows là cách cuối cùng.

Như vậy các bạn đã biết tất cả các cách để gỡ cài đặt các bản cập nhật Windows 10 theo cách thủ công. Điều này đặc biệt hữu ích khi bản cập nhật mới gây ra sự cố và bạn muốn gỡ cài đặt bản cập nhật Windows 10 mới nhất.

Ngay cả sau khi cập nhật mà không thể khởi động vào Windows, cách cuối cùng sẽ giúp bạn khắc phục sự cố và cho phép khởi động lại Windows. Nếu máy tính vẫn tiếp tục gặp sự cố sau khi gỡ cài đặt các bản cập nhật, thì không chắc các bản cập nhật đã gây ra sự cố, lỗi có thể do vấn đề khác.

Theo FPT Shop