Facebook spam thông báo hoạt động của bạn bè gây khó chịu, đây là cách tắt!

Dù không để chế độ Xem trước hay Bạn thân, nhưng Facebook của bạn vẫn nhận được thông báo khi ai đó đăng ảnh hay chia sẻ bài viết, điều này thật sự rất phiền!

Dù không để chế độ Xem trước hay Bạn thân, nhưng Facebook của bạn vẫn nhận được thông báo khi ai đó đăng ảnh hay chia sẻ bài viết, điều này thật sự rất phiền!

Ai dùng Facebook cũng đang than phiền về việc suốt ngày nhận được thông báo “A đã thêm một ảnh”, “B đã thêm 5 ảnh”… dù người đó bạn không hề để chế độ bạn thân, xem trước. Vậy phải làm thế nào?

Hiện thông báo kín cả cái Facebook

Sau một thời gian dài khó chịu và phải sống chung với lũ, mình đã tìm ra cách để tắt các thông báo này.

Đầu tiên, bạn vào Cài đặt => Cài đặt thông báo => Cập nhật từ bạn bè  

Tắt Cho phép thông báo trên Facebook


 

Khi bạn tắt quyền thông báo này, bạn sẽ không nhận được thông báo cập nhật từ bạn bè nữa. Mình đã thử bảo một người bạn mình thường xuyên bị hiện thông báo đăng thử trước và sau khi bật tính năng này thì thông báo đã thực sự biến mất.

Hãy nhanh chóng tắt ngay Cập nhật từ bạn bè để thông báo không hiện một đống “vô nghĩa” nữa đi nào!