Facebook giải tán nhóm giám sát đạo đức nội bộ

0

Facebook vừa đưa ra quyết định giải thể nhóm “Responsible Innovation”. Nói một cách ngắn gọn thì nhóm này phụ trách giám sát đạo đức nội bộ của Facebook. Họ có trách nhiệm phát hiện ra những mặt trái tiềm ẩn của các sản phẩm mà Facebook phát triển và phát hành.

Facebook vừa đưa ra quyết định giải thể nhóm “Responsible Innovation”. Nói một cách ngắn gọn thì nhóm này phụ trách giám sát đạo đức nội bộ của Facebook. Họ có trách nhiệm phát hiện ra những mặt trái tiềm ẩn của các sản phẩm mà Facebook phát triển và phát hành.

Hiện tại, vẫn chưa rõ nguyên nhân nào khiến Facebook đưa ra quyết định giải tán nhóm Responsible Innovation nhưng công ty mẹ Meta của Facebook cam kết rằng các sản phẩm của họ sẽ vẫn an toàn và có đạo đức.

Trước khi bị giải thể, nhóm Responsible Innovation có khoảng hai chục kỹ sư, nhà đạo đức và các chuyên gia. Nhóm này sẽ làm việc cùng với các nhóm phát triển sản phẩm khác trong Meta. Nhóm cũng hợp tác với các chuyên gia, học giả và người dùng về quyền riêng tư bên ngoài.

Facebook giải tán nhóm giám sát đạo đức nội bộ

Mặc dù miêu tả công việc của nhóm khá rộng nhưng đơn giản là họ có trách nhiệm xác định và có thể giải quyết các mối quan tâm tiềm ẩn về các sản phẩm mới và các thay đổi đối với sản phẩm của Meta.

Nhóm được giao nhiệm vụ cố gắng ngăn chặn những tác động có hại có thể xảy ra của các lựa chọn thiết kế kém gây ra tác hại thực tế. Nếu vẫn tiếp tục hoạt động tại Meta, nhóm cũng sẽ đóng một vai trò trong việc định hình các sản phẩm của công ty trong tương lai, bắt đầu bằng việc khuyến khích các kỹ sư mới được thuê về cách suy nghĩ về những mặt trái tiềm ẩn đối với những gì họ xây dựng và sau đó tư vấn về thiết kế của các sản phẩm cụ thể.

Nhóm Responsible Innovation được cho là có liên quan vào quyết định không cho phép người dùng ứng dụng hẹn hò của Facebook lọc kết quả theo chủng tộc.

Eric Porterfield, người phát ngôn của Meta, xác nhận nhóm Responsible Innovation sẽ giải thể nhưng đảm bảo rằng công ty vẫn cam kết với các mục tiêu mà nhóm đã đặt ra. Nói cách khác, Meta sẽ tiếp tục đảm bảo các sản phẩm của họ duy trì và bảo vệ các quyền dân sự, khả năng tiếp cận và quyền con người cũng như đảm bảo sự an toàn của người dùng.

Các thành viên của nhóm Responsible Innovation hiện đã tan rã vẫn sẽ có cơ hội làm việc tại Meta. Tuy nhiên, họ không được đảm bảo rằng sẽ có việc làm mới.

.
Bạn cũng có thể thích