Đổi căn cước mới, người dân phải thông báo với cơ quan thuế

 Cả nước có hàng chục triệu người dân đang làm thủ tục đổi chứng minh thư, căn cước công dân cũ sang căn cước công dân có gắn chíp, nên người dân cũng phải chủ động thông báo với cơ quan thuế để cập nhật dữ liệu thuế cá nhân.

Cả nước có hàng chục triệu người dân đang làm thủ tục đổi chứng minh thư, căn cước công dân cũ sang căn cước công dân có gắn chíp, nên người dân cũng phải chủ động thông báo với cơ quan thuế để cập nhật dữ liệu thuế cá nhân.


 Người dân xếp hàng làm thủ tục đổi căn cước công dân có gắn chíp.

Cục Thuế TP.Hà Nội cho biết, khi cá nhân thay đổi thông tin do đổi chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân phải thực hiện thông báo với cơ quan thuế, để cập nhật dữ liệu trong quản lý thuế cá nhân.

Theo đó, người dân có thể thông báo thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế. Theo cách này, người dân kê khai các thông tin muốn thay đổi tại mẫu 08-MST (kèm theo Thông tư 105/2020/BTC); kèm bản phôtô căn cước công dân mới (hoặc giấy tờ liên quan tới thay đổi tin), gửi cơ quan thuế nơi cấp mã số thuế cho cá nhân.

Hoặc người nộp thuế có thể thông qua cơ quan chi trả thu nhập để thông báo tới cơ quan thuế điều chỉnh thông tin cá nhân. Khi đó, cá nhân gửi bản photo các giấy tờ có liên quan đến thay đổi thông tin cho cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan này có trách nhiệm lập tờ khai theo mẫu 05-ĐK-TH-TCT (kèm theo Thông tư 105/2020/BTC). Trên tờ khai đánh dấu vào ô “thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi. Cơ quan chi trả thu nhập gửi cơ quan thuế quản lý đơn vị.

Bộ Công an đang thực hiện cấp đổi căn cước công dân có gắn chíp cho người dân cả nước. Tới nay có trên 15 triệu người được tiếp nhận hồ sơ đổi sang căn cước mới. Bộ Công an đặt mục tiêu tới tháng 7/2021, sẽ có khoảng 50 triệu người được cấp căn cước công dân có gắn chíp.

Lê Hữu Việt