Đã có thể sử dụng Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy khai sinh điện tử từ ngày 18/2, giúp đơn giản hoá các thủ tục cần thiết

0

Kể từ 18/2/2022, người dân có thể sử dụng các loại giấy tờ hộ tịch điện tử. Đây là thông tin mình đọc được trên báo Thanh Niên nên muốn chia sẻ đến mọi người.

Theo thông tư 01/2022/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành, kể từ 18/2/2022, người dân có thể sử dụng các loại giấy tờ hộ tịch điện tử. Đây là thông tin mình đọc được trên báo Thanh Niên nên muốn chia sẻ đến mọi người.

Trước đó, các loại giấy tờ hộ tịch điện tử đã được quy định trong Nghị định số 87/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 28.7.2020, quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Khi các loại giấy tờ hộ tịch điện tử vào hoạt động, mọi thủ tục trước đây yêu cầu giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn như nhập học đầu cấp, xác thực thông tin hành khách trẻ em đi máy bay, thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở… sẽ có thể dễ dàng xác thực thông qua mã QR trên các loại giấy tờ điện tử nói trên.

anh 2 1280x410 800 resize
Một số mẫu giấy tờ hộ tịch đính kèm trong Thông tư 01/2022/TT-BTP (Nguồn: Báo Thanh Niên)

Thông tư 01/2022/TT-BTP cũng đính kèm biểu mẫu điện tử của các loại giấy tờ hộ tịch đã được Bộ Tư pháp ban hành và dưới đây là một số mẫu.

Tại Khoản 2, Điều 9 của Thông tư 01/2022/TT-BTP quy định giá trị pháp lý của bản điện tử giấy tờ hộ tịch có giá trị sử dụng như bản giấy trong các giao dịch, thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến; có giá trị thay thế các giấy tờ hộ tịch bản giấy khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch trực tiếp tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

thu tuc dang ky
Giấy khai sinh điện tử mang đến nhiều tiện lợi hơn so với giấy khai sinh truyền thống (Nguồn: Báo Lao Động)

Ngoài ra, “mã QR code trên bản điện tử giấy tờ hộ tịch là địa chỉ Internet dẫn tới dữ liệu, định dạng hình ảnh của giấy tờ hộ tịch tương ứng trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, có giá trị cung cấp thông tin về tính chính xác, hợp lệ, các thông tin chi tiết của giấy tờ hộ tịch trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử”.

Bên cạnh đó, “cá nhân, cơ quan, tổ chức khi tiếp nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch do người yêu cầu đăng ký hộ tịch nộp, xuất trình có thể kiểm tra tính chính xác, thời hạn sử dụng, thông tin cập nhật của bản điện tử giấy tờ hộ tịch thông qua mã QR Code trên bản điện tử của giấy tờ đó”.

anh 4 1280x720 800 resize
Mẫu giấy chứng nhận kết hôn đang được sử dụng hiện tại có thể sẽ sớm bị thay thế (Nguồn: Luật Việt Nam)

Theo hướng dẫn tại Điều 12, Nghị định 87/2021/NĐ-CP, công dân có thể truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, tiến hành đăng ký tài khoản và xác thực danh tính theo hướng dẫn. Sau đó, giấy tờ hộ tịch sẽ được nhận thông qua email, kho quản lý dữ liệu điện tử hoặc nhận qua thiết bị số (thông qua phương pháp truyền số liệu phù hợp, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin).

Theo TGDD

.
Bạn cũng có thể thích