CMND 9 số còn hiệu lực có cần phải đổi CCCD gắn chip?

Người dân nếu đang sử dụng CMND 9 số thì thuộc đối được ưu tiên cấp đổi CCCD gắn chíp từ nay đến trước ngày 1/7.

Người dân nếu đang sử dụng CMND 9 số thì thuộc đối được ưu tiên cấp đổi CCCD gắn chíp từ nay đến trước ngày 1/7.

Ảnh minh họa

Bộ Công an đặt mục tiêu trước ngày 1/7/2021 sẽ cấp 50 triệu thẻ CCCD theo mẫu mới (có gắn chip điện tử) cho người dân trên toàn quốc.

Riêng tại 10 tỉnh, thành phố (Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Ninh), Bộ Công an yêu cầu trước ngày 30/4/2021 phải cấp CCCD gắn chip cho một nửa số dân cư trú ở các địa phương này.

Theo khoản 2 Điều 38 Luật Căn cước công dân, CMND đã được cấp trước 1/1/2016 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD.

Tuy nhiên, hiện nay theo kế hoạch cấp đổi thẻ CCCD gắn chip của bộ Công an thì từ 1/1/2021 đến trước ngày 1/7/2021, bộ Công an ưu tiên và khuyến khích người dân cấp đổi CCCD gắn chip cho các trường hợp sau:

– Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CMND/CCCD.

– Người đã được cấp CMND 9 số.

– Người đã được cấp CCCD 12 số, CCCD có mã vạch nhưng bị hỏng, mất, hết hạn sử dụng hoặc có thay đổi thông tin…

Như vậy, người dân nếu đang sử dụng CMND 9 số, thuộc đối được ưu tiên cấp đổi CCCD gắn chíp từ nay đến trước ngày 1/7.

5 trường hợp không đổi từ CMND sang CCCD gắn chíp sẽ bị phạt

Điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định:

Điều 9. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chứng minh nhân dân

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp lại, đổi Chứng minh nhân dân.

Còn tại Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP quy định những trường hợp sau đây phải làm thủ tục đổi Chứng minh nhân dân như sau:

– Chứng minh nhân dân hết thời hạn sử dụng;

– Chứng minh nhân dân hư hỏng không sử dụng được;

– Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

– Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Thay đổi đặc điểm nhận dạng.

Đồng thời, trường hợp bị mất Chứng minh nhân dân thì phải làm thủ tục cấp lại.

Như vậy, công dân nếu thuộc 5 trường hợp phải đổi và 1 trường hợp phải đề nghị cấp lại nêu trên (hiện tại khi đổi/cấp lại từ CMND thì công dân sẽ được cấp CCCD gắn chíp) mà không thực hiện thủ tục cấp đổi/cấp lại sang CCCD gắn chíp sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 200.000 đồng.

Còn nếu bạn không thuộc các trường hợp nêu trên thì không bắt buộc phải đi đổi từ Chứng minh nhân dân sang CCCD gắn chíp và sẽ không bị phạt.

Cự Giải (T/h)/ Người đưa tin