Chính sách mới hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp từ ngày 01/10/2021

0

Ngày 24/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Ngày 24/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thuộc đối tượng sau đây:

Thứ nhất, người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

vu phuong nhi 1632576029950630797265

Thứ hai, người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Mức hỗ trợ có các đối tượng nêu trên dựa vào thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể như sau:

– 1,8 triệu đồng/người với trường hợp thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng.

– 2,1 triệu đồng/người với trường hợp thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng.

– 2,4 triệu đồng/người với trường hợp thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng.

– 2,65 triệu đồng/người với trường hợp thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng.

– 2,9 triệu đồng/người với trường hợp thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng.

– 3,3 triệu đồng/người với trường hợp thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên.

Thời gian thực hiện việc hỗ trợ cho người lao động là từ ngày 1/10/2021, và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 Luật Việc làm năm 2015 (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1/10/2021 được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện giảm mức đóng này áp dụng kể từ ngày 1/10/2021 đế hết ngày 30/9/2022.

Theo Pháp luật và bạn đọc

.
Bạn cũng có thể thích