Căn cước mã vạch còn hạn có cần đổi sang CCCD gắn chip không?

0

Căn cước công dân (CCCD) không gắn chip là loại Căn cước có mã vạch cấp cho người dân từ năm 2016 – 2020. Vậy với trường hợp CCCD mã vạch còn hạn, người dân có cần đổi sang CCCD gắn chip không?

Căn cước công dân (CCCD) không gắn chip là loại Căn cước có mã vạch cấp cho người dân từ năm 2016 – 2020. Vậy với trường hợp CCCD mã vạch còn hạn, người dân có cần đổi sang CCCD gắn chip không?

Thời hạn sử dụng CCCD mã vạch

Theo khoản 1, Điều 21, Luật CCCD 2014 quy định thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Trường hợp thẻ CCCD được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Theo đó, công dân cứ đến độ tuổi theo quy định ở các mốc 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi phải tiến hành đổi CCCD. Tại mặt trước của thẻ cũng có ghi thời hạn sử dụng. Vì vậy người dân rất dễ dàng quan sát để đi đổi đúng thời gian quy định.

Mặt khác, theo Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 06/2021 của Bộ Công an quy định mặt trước của thẻ CCCD có ghi thời gian sử dụng đến ngày tháng năm nào. Do đó, để biết thẻ CCCD còn thời hạn sử dụng hay không người dân có thể dựa vào ngày tháng năm hết hạn ghi trong mặt trước của thẻ CCCD hoặc dựa vào độ tuổi của bản thân để xác định.

Trường hợp bắt buộc phải đổi từ CCCD mã vạch sang CCCD gắn chip

Theo Điều 21, 23 Luật CCCD 2014, có 8 trường hợp người sử dụng CCCD mã vạch phải đổi sang thẻ CCCD gắn chip:

– Khi đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi

– Thẻ Căn cước bị hư hỏng không sử dụng được

– Công dân có thay đổi họ, chữ đệm, tên

– Công dân đã thay đổi đặc điểm nhận dạng

– Công dân xác định lại giới tính, quê quán

– Căn cước công dân có sai sót về thông tin

– Công dân bị mất thẻ Căn cước

– Công dân được trở lại quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, nếu không nằm trong 8 trường hợp trên, người dân không bắt buộc phải đổi từ CCCD mã vạch sang CCCD gắn chip.

CCCD mã vạch vẫn còn hạn, có được đổi sang CCCD gắn chip không?

Theo điểm e khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân, chỉ cần người dân có yêu cầu thì cơ quan Công an có thẩm quyền sẽ tiếp nhận thông tin để làm thủ tục cấp CCCD. Dù Căn cước mã vạch cũ vẫn còn hạn, người dân vẫn được đổi sang CCCD gắn chip.

Tuy nhiên, người dân cần lưu ý việc làm CCCD gắn chip có thể mất thời gian chờ đợi và việc dùng CCCD hết hạn sẽ bị phạt. Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, khi dùng CCCD hết hạn, người dân có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 – 500.000 đồng.

.
Bạn cũng có thể thích