Cái gì không biết chứ Shift + Enter là phím tắt mà người dùng Windows nên biết

0

Phím Enter thì ai cũng biết, nhưng phím tắt Shift + Enter thì các bạn đã biết công dụng của nó chưa? Phím Enter có rất nhiều tính năng dựa…

Phím Enter thì ai cũng biết, nhưng phím tắt Shift + Enter thì các bạn đã biết công dụng của nó chưa?

Phím Enter có rất nhiều tính năng dựa vào hoàn cảnh mà bạn sử dụng nó. Phím Enter có thể xuống hàng một đoạn văn bản, hoặc có thể nhập nội dung văn bản mà bạn đã gõ. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn chức năng của phím Enter bị thay đổi như thế, bạn có thể sử dụng phím tắt Shift + Enter để chuyển đổi qua lại giữa 2 tính năng xuống hàng và nhập nội dung.

Xuống hàng vs. nhập nội dung

img 63148cd2e3553

Nếu như một trang hay một ứng dụng cài đặt tính năng mặc định của phím Enter là nhập nội dung (chẳng hạn như nhập mật khẩu rồi Enter), lúc đó bạn có thể sử dụng phím tắt Shift + Enter để xuống hàng một đoạn văn bản. Ví dụ như đoạn Tweet bên dưới, nếu bạn bấm Shift + Enter thì văn bản sẽ xuống hàng, còn khi bạn bấm Enter thì web sẽ đăng đoạn Tweet đó của bạn lên. 

twitter multiline

Tính năng đổi qua lại này của Shift + Enter cũng hoạt động tương tự trong các ứng dụng như Discord, Slack, và Teams. Ngược lại, nếu như tính năng mặc định của phím Enter trong một ứng dụng là xuống hàng, thì khi bạn bấm Shift + Enter sẽ khiến cho ứng dụng nhập nội dung bạn vừa gõ. Hay nói cách khác thì Shift + Enter sẽ giúp bạn đỡ mất công đang gõ phím, mà phải chuyển sang dùng chuột để bấm Nhập (Submit) một nội dung gì đó.

enter key hero 3

Ngoài ra, phím tắt Shift + Enter cũng rất hữu dụng trong Microsoft Word. Khi bấm phím tắt này, bạn sẽ xuống hàng nhưng nội dung bạn gõ tiếp vẫn nằm trong cùng đoạn văn bản bên trên. Còn khi bạn bấm Enter thì bạn cũng sẽ xuống hàng, nhưng nó sẽ tách hoàn toàn ra thành một đoạn văn bản mới, chứ không dính với văn bản trước đó nữa.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

Nguồn: howtogeek

.
Bạn cũng có thể thích