Cách viết, ẩn số 0 ở đầu dãy số, văn bản trong Excel 2010, 2016,…

0

Nếu bạn từng gặp khó khăn khi gõ dãy số điện thoại trên Excel nhưng số 0 đứng đầu lại bị ẩn đi, hoặc những lỗi tương tự thì hãy click vào bài viết này để biết được cách viết, ẩn số 0 ở đầu dãy số, văn bản trong Excel 2010, 2016,…

Khi gõ một dãy số với số 0 đứng đầu trên Excel các phiên bản từ 2007 đến 2019, bạn có thể gặp phải tình trạng số 0 đứng đầu bị ẩn đi sau khi bạn nhấn Enter. Không khó để giải quyết vấn đề này. Bạn chỉ cần đọc bài viết dưới đây để tham khảo cách viết, thêm và ẩn số 0 ở đầu dãy số, văn bản trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019,…

Bài hướng dẫn được thực hiện trên Excel thuộc phiên bản Microsoft Office 2016 trên laptop. Bạn vẫn có thể thực hiện thao tác tương tự trên các phiên bản 2007, 2010, 2013, 2019 và các phiên bản khác của Excel.

1. Cách viết, thêm số 0 vào đầu dãy số trong Excel

Có 4 cách giúp ta có thể viết, thêm hoặc hiện số 0 vào đầu dãy số trong Excel. Hãy cùng tham khảo các cách sau nhé.

– Cách 1: Thêm dấu nháy ‘ phía trước dãy số

Đây là thao tác nhanh và đơn giản nhất để giúp số 0 đứng đầu không bị biến mất.

Bước 1: Gõ thêm dấu ‘ vào trước dãy số (Ví dụ: ‘0123456).

Bước 2: Nhấn Enter và số 0 sẽ được giữ lại trong dãy số.

cach viet so 0 o dau day so trong excel 2003 2007 1

Gõ thêm dấu ‘ vào trước dãy số

Tuy nhiên, thao tác này chỉ phù hợp khi bạn muốn nhập liệu ít. Trong trường hợp bạn cần nhập liệu nhiều thì hãy xem thêm các cách dưới đây.

– Cách 2: Chuyển định dạng hàng/cột thành kiểu Text

Bước 1: Bôi đen các ô bạn muốn nhập liệu bằng cách nhấn giữ và kéo chuột.

cach viet so 0 o dau day so trong excel 2003 2007 2

Bôi đen các ô bạn muốn nhập liệu bằng cách nhấn giữ và kéo chuột.

Bước 2: Nhấn chuột phải vào khu vực đã được bôi đen > Chọn Format Cells.

cach viet so 0 o dau day so trong excel 2003 2007 3

Chọn Format Cells.

Bước 3: Tại hộp thoại vừa xuất hiện, chọn mục Number > Chọn Text ở Category > Nhấn OK.

cach viet so 0 o dau day so trong excel 2003 2007 4

Chọn Text ở Category

Sau khi nhấn OK, các ô mà bạn đã chọn đã ở định dạng Text nên số 0 đứng đầu sẽ không bị biến mất. Tuy nhiên, bạn không thể thực hiện tính toán bằng dãy số trong các ô này được.

– Cách 3: Cài đặt tự động thêm số 0 ở phía trước dãy số

Đây cũng là một cách vô cùng đơn giản với các thao tác gần giống với cách 2.

Bước 1: Bôi đen những dòng hoặc cột bạn muốn nhập liệu bằng cách nhấn giữ và kéo chuột > Nhấn chuột phải tại khu vực đó > Chọn Format Cells.

cach viet so 0 o dau day so trong excel 2003 2007 5

Bôi đen những dòng hoặc cột bạn muốn nhập liệu và chọn Format Cells

Bước 2: Chọn mục Number > Chọn Custom ở Category > Ở chỗ Type, điền dãy số 0 bạn muốn thêm vào mỗi khi nhập liệu > Chọn OK.

cach viet so 0 o dau day so trong excel 2003 2007 6

Ở chỗ Type, điền dãy số 0 bạn muốn thêm vào mỗi khi nhập liệu

Sử dụng cách này thì dãy số sau khi bị đổi vẫn có thể được sử dụng để thực hiện tính toán.

Lưu ý:

Số lượng số 0 bạn nhập vào ở mục Type phải lớn hơn số lượng chữ số trong dãy số hiện tại của bạn.

Ví dụ: Dãy số hiện tại trong ô là 12345. Đây là dãy số gồm 5 chữ số, đồng nghĩa với việc nếu bạn chỉ nhập từ 1 đến 5 số 0 trong mục Type thì dãy số 12345 vẫn sẽ không thay đổi, không có số 0 nào được thêm vào.

Trong trường hợp bạn muốn dãy số trở thành 012345 thì hãy nhập 6 số 0 vào mục Type. Nếu bạn muốn dãy số trở thành 0012345 thì hãy nhập 7 số 0.

– Cách 4: Viết số 0 ở đầu dãy số bằng cách sử dụng hàm TEXT

Một cách khác để thêm số 0 vào đầu dãy số hay văn bản chính là dùng hàm TEXT. Cú pháp của hàm TEXT như sau =TEXT(giá trị, định dạng văn bản). Để giúp bạn hiểu rõ về cách sử dụng hàm TEXT, hãy quan sát ví dụ sau.

Ví dụ: Tại ô A1 có chứa số 1.

Nếu bạn muốn biến đổi số 1 thành 01, hãy nhập công thức: =TEXT(A1, ”0#”)

cach viet so 0 o dau day so trong excel 2003 2007 7

Nhập công thức =TEXT(A1, ”0#”)

Hoặc bạn có thể nhập công thức: =TEXT(A1, “00”) và kết quả cho ra cũng tương tự với công thức trên.

cach viet so 0 o dau day so trong excel 2003 2007 8

Nhập công thức =TEXT(A1, ”00”)

Đặc biệt, quy tắc viết số lượng số 0 trong cú pháp hàm TEXT cũng tương tự với quy tắc được nhắc đến trong phần Lưu ý của cách 3 bên trên: Số lượng số 0 được viết trong ngoặc kép phải lớn hơn số lượng chữ số trong dãy số hiện tại.

2. Cách viết, thêm số 0 vào đầu văn bản trong Excel

– Cách 1: Sử dụng hàm RIGHT để thêm số 0 vào đầu văn bản

Với cách này, bạn không những có thể thêm số 0 vào trước dãy số mà còn có thể thêm vào trước văn bản. Tuy nhiên, đây là một cách khá phức tạp vì hàm RIGHT là hàm tách chuỗi theo số lượng ký tự được chọn từ bên phải qua.

Để giúp bạn hiểu rõ về cách sử dụng hàm RIGHT, hãy quan sát ví dụ sau.

Ví dụ: Tại ô A1 có chứa dãy ký tự AB01 gồm 4 ký tự chữ lẫn số.

Nếu bạn muốn đổi dãy kí tự này thành 00AB01, hãy nhập công thức: =RIGHT(“00”&A1,6)

Trong đó, 00 là số lượng số 0 bạn muốn thêm vào ô A1. Còn sẽ là số lượng ký tự mà dãy kết quả phải chứa. Nếu bạn điền số 5 thay vì số 6 thì chỉ có 1 số 0 xuất hiện vì dãy kết quả chỉ thể chứa 5 ký tự.

cach viet so 0 o dau day so trong excel 2003 2007 9

Nhập công thức: =RIGHT(“00”&A1,6)

– Cách 2: Thêm số 0 vào đầu văn bản bằng hàm REPT và LEN

Đây cũng là một cách thú vị để bạn thêm số 0 vào đầu văn bản. Đó chính là sử dụng hàm REPT và hàm LEN.

+ Hàm REPT giúp lặp lại 1 chuỗi, từ, số hoặc ký tự cho trước sao cho dãy kết quả cho ra đủ số lượng kí tự được chỉ định. Cú pháp: =REPT(văn bản muốn lặp, số lần lặp)

+ Hàm LEN là hàm đếm số kỹ tự trong 1 dãy ký tự hoặc văn bản. Cú pháp =LEN(dãy ký tự hoặc văn bản)

Để giúp bạn hiểu rõ về cách thêm số 0 vào đầu văn bản bằng hàm REPT và LEN, hãy quan sát ví dụ sau.

Ví dụ: Tại ô A1 có chứa dãy ký tự AB01 gồm 4 ký tự chữ lẫn số.

Nếu bạn muốn đổi dãy kí tự này thành 00AB01, hãy nhập công thức: =REPT(0,6-LEN(A1))&A1

Trong đó, 0 là ký tự bạn muốn lặp, hay có thể hiểu là thêm vào. 6-LEN(A1) là số lần lặp, vì LEN(A1) là số kí tự của ô A1. Vì ô A1 có 4 ký tự nên 6-4 sẽ bằng 2, có nghĩa là số 0 sẽ được lặp lại 2 lần&A1 là để ghép kết quả tính được từ hàm REPT với dãy kí tự của ô A1.

cach viet so 0 o dau day so trong excel 2003 2007 10

Nhập công thức =REPT(0,6-LEN(A1))&A1

3. Cách ẩn, không hiển thị số 0 trong Excel

– Cách ẩn tất cả số 0 trong Excel

Để ẩn tất cả số 0 trong Excel, bạn hãy làm theo bước sau.

Bước 1: Bôi đen khu vực bạn muốn ẩn số 0 > Nhấn chuột phải tại khu vực đó > Chọn Format Cells.

cach viet so 0 o dau day so trong excel 2003 2007 11

Bôi đen khu vực bạn muốn ẩn số 0 và chọn Format Cells

Bước 2: Chọn mục Number > Tại danh sách Category, chọn Custom > Gõ 0;-0;;@ tại mục Type > Nhấn OK.

cach viet so 0 o dau day so trong excel 2003 2007 12

Gõ 0;-0;;@ tại mục Type

Vậy là bạn đã hoàn tất bước ẩn tất cả kết quả có giá trị là 0 trên Excel. Đây là dãy kết quả.

cach viet so 0 o dau day so trong excel 2003 2007 13

Dãy kết quả sau khi ẩn tất cả số 0

– Cách ẩn số 0 đứng đầu trong Excel

Để ẩn số 0 đứng đầu dãy kí tự trong Excel, bạn chỉ cần:

Bước 1: Bôi đen khu vực bạn muốn ẩn số 0 đứng đầu.

cach viet so 0 o dau day so trong excel 2003 2007 14

Bôi đen khu vực bạn muốn ẩn số 0 đứng đầu.

Bước 2: Chọn icon chấm than trong hình thoi vàng để kiểm tra lỗi tại khu vực bạn đã chọn > Chọn Convert to Number. Khi đó, dữ liệu sẽ được chuyển về dạng số và số 0 sẽ bị ẩn đi.

cach viet so 0 o dau day so trong excel 2003 2007 15

Chọn Convert to Number

Đây là dãy kết quả cho ra sau khi bạn chọn Convert to Number.

cach viet so 0 o dau day so trong excel 2003 2007 16

Dãy kết quả sau khi ẩn tất cả số 0 đứng đầu

Mong rằng với các phương pháp trên, bạn có thể viết hoặc ẩn số 0 ở đầu dãy số, văn bản trong Excel 2010, 2016,…. Chúc bạn thành công và nhớ giữ gìn sức khỏe trong thời gian gần đây!

Theo TGDD

.

.
Bạn cũng có thể thích