Cách ‘vạch mặt’ các ứng dụng vừa tốn pin vừa tốn т¡ềห, ai dùng điện thoại Android cũng nên biết

Với thủ thuật หàყ, bạn hoàn toàn có thể xác định được và gỡ bỏ các ứng dụng ngốn pin và dữ liệu trên điện thoại Android của mình.

Với thủ thuật nàყ, bạn hoàn toàn có thể xác định được và gỡ bỏ các ứng dụng ngốn pin và dữ liệu trên điện thoại Android của mình.

Thiết bị Android của bạn có thể có rất nhiều ứng dụng và mỗi ứng dụng có thể lại tiêu tốn nhiều nguồn lực của thiết bị như pin hay dữ liệu không dây.

Dù vậy, người dùng có một số công cụ đơn giản để theo dõi mức độ tiêu tốn nguồn lực của các ứng dụng. Qua đó, người dùng hoàn toàn có thể gỡ bỏ các ứng dụng có tác động tiêu cực đến khả năng hoạt động. Các thiết bị Android thường có cách gọi các tùy chọn trong mục thiết lập (Settings) khác nhau, vì тнế chiếc điện thoại bạn dang dùng có thể không hoàn toàn khớp với các hướng dẫn หàყ. Dù vậy, chúng sẽ tương tự và không quá khó tìm.

Cách kiểm tra mức độ “ngốn pin” của ứng dụng.

Mỗi ứng dụng có mức độ tiêu thụ dung lượng pin khác nhau và thủ thuật หàყ giúp bạn xác định được thông tin หàყ.

1. Vào ứng dụng Settings và chọn “Battery.”

2. Chọn “Battery Usage.”

3. Đảm bảo bạn đang ở tab App. Tại đâყ, bạn có thể cuộn xuống để xem danh sách các ứng dụng trên điện thoại và tỉ trọng tiêu tốn pin của chúng. 

Cách kiểm tra mức độ “ngốn dữ liệu” của ứng dụng.

Thủ thuật หàყ sẽ cực kì có ích nếu như bạn đang dùng một gói dữ liệu di động giới hạn và đắt đỏ.

1. Vào ứng dụng Settings và chọn “Network & Internet.”

2. Chọn “Data Usage.”

3. Chọn “View Details.” Tại đâყ, bạn có thể cuộn xuống để xem danh sách các ứng dụng trên điện thoại và tỉ trọng tiêu tốn dữ liệu của chúng.

 Lê Nam Khánh/ Saostar