Cách mở khóa ký tự đặc biệt trên bàn phím ảo của iOS và Android

Nếu cần tới ký tự đặc biệt khi nhắn tin hoặc nhập văn bản trên iPhone, bạn sẽ phải sử dụng mã để mở khóa các phím ẩn trên bàn phím ảo.

Giả sử bạn gửi iMessage cho ai đó và cần nhập giá bằng Yen. Dù bạn có thể viết từ “Yen” trong văn bản và gửi đi nhưng nếu muốn thay bằng biểu tượng cho đồng Yen trong tin nhắn của mình, bạn lại không thể tìm thấy biểu tượng này trên bàn phím iPhone.

Dưới đây là một số cách giúp bạn mở khóa ký tự đặc biệt trên bàn phím ảo của iPhone và điện thoại Android:

Nếu bạn cần nhập một chữ cái có trọng âm, dấu ngã (hầu hết được sử dụng trên các chữ cái trong tiếng Tây Ban Nha) hoặc âm sắc (hai dấu chấm đặt trên đầu một nguyên âm trong tiếng Đức hoặc tiếng Hungary), từ bàn phím ảo của iPhone, nhấn và giữ phiên bản chữ hoa hoặc chữ thường của chữ cái và các tùy chọn sẽ xuất hiện trên màn hình. Sau đó, bạn chỉ cần nhấn vào ký tự muốn chọn.

Cách mở khóa ký tự đặc biệt trên bàn phím ảo của iOS và Android - Ảnh 1.

Nếu bạn muốn sử dụng các ký tự đặc biệt khác như ký hiệu đồng Yen, nhấn vào phím “123” ở phía dưới bên trái của màn hình. Sau đó, nhấn và giữ biểu tượng “$” được tìm thấy ở hàng thứ hai và bạn sẽ thấy các tùy chọn để sử dụng các ký hiệu tiền tệ khác nhau cho Yen, Euro, Cent, Bảng Anh…

Cách mở khóa ký tự đặc biệt trên bàn phím ảo của iOS và Android - Ảnh 2.

Ngoài ra, bạn có thể nhấn và giữ dấu gạch nối “-” để xem các tùy chọn cho dấu gạch nối dài hơn. Và nếu bạn cần nhập biểu tượng độ cho nhiệt độ hoặc góc, hãy nhấn và giữ số “0”.

Đối với các dòng điện thoại Android, bàn phím ảo của Gboard cũng có thể thêm các ký tự đặc biệt bằng cách nhấn và giữ một nguyên âm. Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng chữ cái viết hoa hoặc viết thường tùy theo nhu cầu. Sau đó, nhấn vào phím “?123” ở phía dưới bên trái của bàn phím, nhấn và giữ biểu tượng “$” để mở ra các tùy chọn cho Yen, Euro, Cent, Bảng Anh… và chọn biểu tượng mà bạn cần.