Cách chuyển đổi tiền tệ trên Google Sheet dựa theo thời gian thực tế

Để hiểu hơn về cách chuyển đổi tiền tệ trên Google Sheet dựa theo thời gian thực tế hãy tham khảo bài viết hướng dẫn chi tiết sau đây!

Chức năng GOOGLEFINANCE trong Google Trang tính hay Google Sheet trên máy tính là công cụ giúp bạn chuyển đổi tỷ giá hối đoái tiền tệ đơn giản theo thời gian thực, thay vì tìm theo cách thủ công.

Chuyển đổi tiền tệ theo thời gian thực có nghĩa là lấy dữ liệu hiện tại để chuyển đổi theo thời gian thực về thị trường tài chính. Hay nói một cách dễ hiểu hơn là tỷ giá hối đoái tiền tệ sẽ được cập nhật liên tục (20 phút một lần).

1. Bảng mã đơn vị tiền tệ của tất cả các nước trên thế giới

Dưới đây là bảng Một số loại tiền tệ phổ biến và mã tiền tệ theo tiêu chuẩn ISO 4217:

Công dụng của bảng mã đơn vị tiền tệ là để phân biệt tiền tệ của quốc gia này với tiền tệ của quốc gia khác.

2. Chuyển đổi tiền tệ theo thời gian thực bằng hàm GOOGLEFINANCE

Sử dụng trực tiếp hàm GOOGLEFINANCE

Để chuyển đổi tiền tệ theo thời gian thực bằng hàm GOOGLEFINANCE bạn thực hiện như sau:

Nhập công thức =GOOGLEFINANCE(“Currency:”&A1&B1) > Nhấn Enter để đến kết quả.

Trong đó:

A1 và A2 là hai ô chứa đơn vị tiền tệ bạn muốn chuyển đổi, bạn có thể thay thế bằng các tham chiếu ô thích hợp cho bảng tính của bạn.

Vi dụ chuyển đổi tiền tệ từ USD sang GBP

Sử dụng phép nhân

Ví dụ, để chuyển đổi tiền tệ từ 100 Đô la Mỹ sang Bảng Anh ta thực hiện như sau:

– Bước 1: Tìm tỷ lệ chuyển đổi giữa hai đơn vị tiền tệ bằng cách nhập vào ô công thức =GOOGLEFINANCE(“Currency:USDGBP”) rồi nhấn Enter.

Tìm tỷ lệ chuyển đổi tiền tệ giữa USD và GBP

– Bước 2: Nhập vào ô tiền tệ Bảng Anh muốn chuyển đổi công thức =A2*B2 rồi nhấn Enter.

Sử dụng cách nhân để chuyển đổi tiền tệ

3. Cách xem tỷ lệ quy đổi tiền tệ trong một khoảng thời gian hoặc tại một thời điểm

GOOGLEFINANCE cũng cho phép người dùng xem tỷ lệ quy đổi tiền tệ và tỷ giá hối đoái tại một thời điểm hoặc một khoảng thời gian nào đó.

Trong một khoảng thời gian

Để xem tỷ lệ quy đổi tiền tệ trong một khoảng thời gian bạn nhập công thức:

=GOOGLEFINANCE(“Currency:USDGBP”;”price”;DATE(YYYY;MM;DD);DATE(YYYY;MM;DD)

Trong đó:

– Hàm DATE đầu tiên là ngày bắt đầu và hàm DATE thứ hai là ngày kết thúc.

– USD và GBP là hai đơn vị tiền tệ muốn chuyển đổi.

Xem tỷ lệ chuyển dổi từ đồng USD sang GBP từ 10/11/2019 đến 15/11/2019

Tại một thời điểm

Để xem tỷ lệ quy đổi tiền tệ tại một thời điểm, bạn nhập công thức:

=GOOGLEFINANCE(“Currency:USDGBP”;”price”;DATE(YYYY;MM;DD)

Trong đó:

– Hàm DATE là thời điểm quy đổi tiền tệ mong muốn.

– USD và GBP là hai đơn vị tiền tệ muốn chuyển đổi.

Xem tỷ lệ chuyển dổi từ đồng USD sang GBP trong ngày 1/2/2021

Trên đây là hướng dẫn cách chuyển đổi tiền tệ bằng công cụ Google Sheet vô cùng đơn giản, hy vọng sẽ hữu ích với bạn.