Cách chèn logo chìm, Watermark vào Word để đánh dấu bản quyền trên những nội dung của bạn tạo ra

0

Bạn có thể chèn logo chìm, Watermark vào Word để đánh dấu bản quyền. Sau đây là cách chèn logo chìm vào Word trên máy tính để bảo vệ những nội dung mà bạn tạo ra nhé…

Để bảo vệ nội dung trong các file ebook, tài liệu trên Word thì người dùng thường sử dụng cách thức chèn logo chìm, Watermark để đánh dấu bản quyền. Vì vậy trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn logo chìm vào Word trên máy tính để bảo vệ những nội dung văn bản mà bạn tạo ra nhé.

1. Chèn logo chìm, Watermark có sẵn trên Word

Ở giao diện Word chọn Tab Design > chọn Watermark > chọn Mẫu mà bạn muốn chèn.

cachchenlogochimwatermarktrongword1 1280x720 800 resize

2. Chèn logo chìm, watermark do bạn tự thiết kế

Chèn logo hình ảnh

Bước 1: Ở giao diện Word chọn tab Design > chọn Watermark > chọn Custom Watermark.

Bước 2: Chọn mục Picture watermark > chọn Select picture để tải ảnh logo của bạn lên.

Bước 3: Chọn Apply để xem trước > nhấn OK để áp dụng logo.

cachchenlogochimwatermarktrongword3 1280x720 800 resize

Chèn logo văn bản

Bước 1: Ở giao diện Word chọn tab Design > chọn Watermark > chọn Custom Watermark.

Bước 2: Chọn mục Text watermark.

  • Language: Chọn ngôn ngữ.
  • Text: Nhập tên logo của bạn.
  • Font: Chọn phông chữ.
  • Size: Chọn cỡ chữ.
  • Color: Chọn màu chữ.
  • Layout: Diagonal (Đường chéo); Horizontal (Nằm ngang).

Bước 3: Chọn Apply để xem trước > nhấn OK để áp dụng logo.

cachchenlogochimwatermarktrongword4 1280x720 800 resize

3. Cách xóa logo chìm, Watermark đã chèn.

Ở giao diện Word chọn tab Design > chọn Watermark > Chọn Remove Watermark.

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách chèn logo chìm hay Watermark trong Word để đánh dấu bản quyền. Hy vọng sẽ hữu ích cho bạn. Chúc bạn thực hiện thành công.

Theo Thế giới di động

Bạn cũng có thể thích