Cách chặn các trang web độc hại trên iPhone

0

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể dễ dàng ngăn chặn con trẻ truy cập vào các trang web không phù hợp trên iPhone.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể dễ dàng ngăn chặn con trẻ truy cập vào các trang web không phù hợp trên iPhone.

Để chặn một trang web bất kỳ trên iPhone, bạn cần phải kích hoạt tính năng Screen Time (thời gian sử dụng) bằng cách vào Settings (cài đặt), sau đó chọn Screen Time (thời gian sử dụng) – This is My Child’s iPhone (đây là iPhone của con tôi), và thiết lập Use Screen Time passcode để đặt mật mã nhằm đảm bảo không một ai có thể thay đổi các tùy chọn ngoại trừ bạn.  

1648270041 55045b0a6434f1b77c13684415192929 width559height605

Cách kích hoạt tính năng Screen Time (thời gian sử dụng) trên iPhone. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, người dùng chỉ cần chọn Content & Privacy Restrictions (bật giới hạn) – Content & Privacy Restrictions (bật giới hạn) – Content Restrictions (giới hạn nội dung) – Web Content (nội dung web).

Nếu muốn giới hạn các trang web dành cho người lớn, bạn hãy chọn Limit Adult Websites (giới hạn trang web người lớn). Lúc này, trình duyệt Safari sẽ tự động ngăn chặn quyền truy cập vào các trang web có nội dung không phù hợp với lứa tuổi của con trẻ.

Chặn các trang web có nội dung không phù hợp trên iPhone. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngoài ra, người dùng cũng có thể thêm một trang web bất kỳ vào danh sách cần chặn bằng cách nhấp vào tùy chọn Add website (thêm trang web) tại mục Never allow (không bao giờ cho phép).

Trong cửa sổ mới hiện ra, bạn chỉ cần nhập địa chỉ website cần chặn vào khung trống tương ứng.

Trong trường hợp bạn muốn con trẻ chỉ được truy cập vào các website chỉ định, bạn hãy chọn Allowed Websites Only (chỉ trang web được phép), sau đó nhập địa chỉ các trang web tương ứng.

Theo Pháp luật TP.HCM

Bạn cũng có thể thích