Bộ Công an đề xuất xử phạt nếu không làm CCCD theo quy định

0

Bộ Công an đề xuất xử phạt tối đa 500.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về cấp, đổi CMND hoặc CCCD.

Bộ Công an đề xuất xử phạt tối đa 500.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về cấp, đổi CMND hoặc CCCD.

​​Tại dự thảo nghị định thay thế Nghị định 167/2013, Bộ Công an dành riêng điều 10 để quy định mức xử phạt đối với các hành vi liên quan đến cấp, quản lý, sử dụng CMND hoặc CCCD.
 
capcccdganchip hjmb thumb
Ảnh minh hoạ

Trong đó, Bộ Công an đề xuất phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại CMND hoặc CCCD.

Đề xuất này là điểm mới, được Bộ Công an bổ sung nhằm phù hợp với thực tiễn. Các văn bản pháp luật hiện hành chỉ đặt ra cơ chế xử phạt đối với những hành vi vi phạm liên quan đến CMND chứ chưa có CCCD, trong khi việc cấp CCCD đã được triển khai từ nhiều năm nay để dần thay thế CMND.

Theo đó, điểm b khoản 1 điều 9 Nghị định 167/2013 quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp lại, đổi CMND.

Như vậy, ngoài việc bổ sung CCCD vào phạm vi điều chỉnh, Bộ Công an còn đề xuất tăng gấp hơn hai lần mức phát đối với nhóm hành vi vi phạm nêu trên.

Luật CCCD năm 2014 quy định 5 trường hợp công dân phải đổi thẻ CCCD như sau:

– Công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Riêng trường hợp thẻ được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

– Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được.

– Có thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên, đặc điểm nhân dạng.

– Xác định lại giới tính, quê quán.

– Có sai sót về thông tin trên CCCD.

Luật cũng quy định hai trường hợp công dân phải cấp lại CCCD. Thứ nhất, bị mất CCCD. Thứ hai, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Theo PLO

Bạn cũng có thể thích