Cách sử dụng Excel: 5 hàm cơ bản nhất cho người mới bắt đầu

Học cách sử dụng Excel với 5 hàm cơ bản nhất như SUM, AVERAGE, COUNT, MIN và MAX để tính toán và phân tích dữ liệu dễ dàng và hiệu quả

Học cách sử dụng Excel với 5 hàm cơ bản nhất như SUM, AVERAGE, COUNT, MIN và MAX để tính toán và phân tích dữ liệu dễ dàng và hiệu quả.

Excel là một phần mềm bảng tính rất phổ biến được sử dụng trong công việc và học tập. Tuy nhiên, đối với người mới bắt đầu, Excel có thể gây khó khăn và rắc rối. Trong bài viết này, hãy cùng mình tìm hiểu về 5 hàm cơ bản nhất trong Excel để giúp bạn nắm vững những kiến thức cơ bản và sử dụng phần mềm này hiệu quả hơn nhé! 

Excel là gì?

Excel là một phần mềm bảng tính do Microsoft phát triển để tính toán, phân tích và quản lý dữ liệu. Excel cung cấp các công cụ để nhập dữ liệu, tính toán, hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng và biểu đồ. Nó cũng có thể được sử dụng để tạo các báo cáo và tài liệu, và thường được sử dụng trong các hoạt động văn phòng, kế toán, quản lý dự án, thống kê, và nhiều lĩnh vực khác. Excel là một trong những phần mềm văn phòng phổ biến nhất trên thế giới và được sử dụng rộng rãi trong nhiều tổ chức và doanh nghiệp trên toàn thế giới. 

Excel là gì?

5 hàm cơ bản của Excel 

Nếu bạn muốn học sách sử dụng Excel hiệu quả, việc nắm vững 5 hàm cơ bản nhất là vô cùng quan trọng. Các hàm này gồm SUM, AVERAGE, COUNT, MIN và MAX. Đây là những hàm được sử dụng rất phổ biến trong các tình huống khác nhau nên nắm vững các hàm này sẽ giúp bạn tăng đáng kể năng suất làm việc của mình trên Excel. Trong đó: 

Hàm SUM rất hữu ích khi bạn muốn tính tổng các số trong một danh sách, hoặc các giá trị tài chính, chẳng hạn như tổng số tiền chi tiêu trong một tháng.

Hàm AVERAGE rất hữu ích khi bạn muốn tính trung bình các số trong một danh sách, hoặc các giá trị tài chính, chẳng hạn như trung bình thu nhập của nhân viên trong một công ty.

Hàm COUNT rất hữu ích khi bạn muốn đếm số lượng sản phẩm trong một danh sách, hoặc số lượng đơn hàng trong một tháng.

Hàm MIN và MAX rất hữu ích khi bạn muốn tìm giá trị tối thiểu hoặc tối đa của các giá trị tài chính, chẳng hạn như giá trị tài sản trong một danh sách.

Cách sử dụng hàm SUM 

Hàm SUM là một trong những hàm cơ bản nhất trong Excel và có công dụng tính tổng của một dãy giá trị. Hàm này thường được sử dụng để tính tổng các số trong một cột hoặc một dãy giá trị bất kỳ trong bảng tính Excel.

Cú pháp của hàm SUM như sau:

=SUM(number1,[number2],…)

Trong đó:

number1, number2,… là các giá trị cần tính tổng. Các giá trị này có thể là một số, một tham chiếu đến một ô trong bảng tính, hoặc một phạm vi các ô.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính tổng các số trong các ô từ A1 đến A10, bạn có thể sử dụng hàm SUM như sau:

=SUM(A1:A10)

Cách sử dụng hàm SUM 

Nếu muốn tính tổng của nhiều dãy giá trị, bạn có thể sử dụng dấu hai chấm để ngăn cách các dãy giá trị như sau:

=SUM(A1:A10,B1:B10,C1:C10)

Hàm SUM cũng có thể được sử dụng để tính tổng các giá trị có điều kiện. Ví dụ, bạn có thể tính tổng các giá trị trong một cột chỉ khi giá trị tương ứng trong một cột khác đáp ứng một điều kiện nhất định bằng cách sử dụng hàm IF kết hợp với hàm SUM.

Cách sử dụng hàm AVERAGE 

Hàm AVERAGE trong Excel là một hàm tính trung bình cộng của một tập giá trị nào đó. Hàm AVERAGE có thể được sử dụng để tính trung bình các giá trị trong một cột hoặc một dãy các giá trị khác nhau.

Cú pháp của hàm AVERAGE như sau:

=AVERAGE(number1,[number2],…)

Trong đó:

number1, number2, … là các giá trị mà bạn muốn tính trung bình. Các giá trị này có thể là một số, một tham chiếu đến một ô trong bảng tính, hoặc một phạm vi các ô.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính trung bình các giá trị trong các ô từ C2 đến C6, bạn có thể sử dụng hàm AVERAGE như sau:

=AVERAGE(C2:C6)

Cách sử dụng hàm AVERAGE 

Cách sử dụng hàm COUNT

Hàm COUNT trong Excel được sử dụng để đếm số lượng giá trị số hoặc văn bản trong một phạm vi các ô trong bảng tính.

Cú pháp của hàm COUNT như sau:

=COUNT(value1,[value2],…)

Trong đó:

value1, value2, … là các giá trị mà bạn muốn đếm. Các giá trị này có thể là một số hoặc một tham chiếu đến một ô trong bảng tính.

Ví dụ: Nếu bạn muốn đếm số lượng các giá trị khác rỗng trong các ô từ A2 đến A10, bạn có thể sử dụng hàm COUNT như sau:

=COUNT(A2:A10)

Cách sử dụng hàm COUNT

Nếu bạn muốn đếm số lượng các giá trị thỏa mãn một điều kiện nào đó, bạn có thể sử dụng hàm COUNTIF. Ví dụ, nếu bạn muốn đếm số lượng giá trị trong một phạm vi các ô thỏa mãn một điều kiện nào đó, bạn có thể sử dụng hàm COUNTIF như sau:

=COUNTIF(A1:A10,”>0″)

Trong ví dụ trên, hàm COUNTIF sẽ đếm số lượng các giá trị trong phạm vi từ A1 đến A10 có giá trị lớn hơn 0.

Cách sử dụng hàm MIN 

Hàm MIN trong Excel được sử dụng để tìm giá trị nhỏ nhất trong một phạm vi các ô trong bảng tính.

Cú pháp của hàm MIN như sau:

=MIN(value1,[value2],…)

Trong đó:

value1, value2, … là các giá trị mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất. Các giá trị này có thể là một số hoặc một tham chiếu đến một ô trong bảng tính.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất trong các ô từ C2 đến C8, bạn có thể sử dụng hàm MIN như sau:

=MIN(C2:C8)

Cách sử dụng hàm MIN 

Bạn cũng có thể sử dụng hàm MIN để tìm giá trị nhỏ nhất thỏa mãn một điều kiện nào đó bằng cách sử dụng hàm MINIF. Ví dụ, nếu bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất trong một phạm vi các ô thỏa mãn một điều kiện nào đó, bạn có thể sử dụng hàm MINIF như sau:

=MINIF(A1:A10,”>0″)

Trong ví dụ trên, hàm MINIF sẽ tìm giá trị nhỏ nhất trong phạm vi từ A1 đến A10 có giá trị lớn hơn 0.

Cách sử dụng hàm MAX 

Hàm MAX trong Excel được sử dụng để tìm giá trị lớn nhất trong một phạm vi các ô trong bảng tính.

Cú pháp của hàm MAX như sau:

=MAX(value1,[value2],…)

Trong đó:

value1, value2, … là các giá trị mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất. Các giá trị này có thể là một số hoặc một tham chiếu đến một ô trong bảng tính.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tìm giá trị lớn nhất trong các ô từ A1 đến A10, bạn có thể sử dụng hàm MAX như sau:

=MAX(A1:A10)

Cách sử dụng hàm MAX 

Cách kết hợp 5 hàm cơ bản trong Excel 

Các hàm SUM, AVERAGE, COUNT, MIN và MAX là những hàm cơ bản trong Excel, nhưng khi kết hợp chúng lại, bạn có thể tạo ra các công thức phức tạp và giúp cho công việc tính toán dữ liệu trở nên đơn giản hơn. Dưới đây là một số cách kết hợp các hàm cơ bản này:

Tính trung bình cộng của các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong một khoảng dữ liệu bằng cách kết hợp hàm AVERAGE, MIN và MAX. Ví dụ: =AVERAGE(MIN(A1:A10),MAX(A1:A10))

Tính tổng số lượng sản phẩm được bán ra trong một khoảng thời gian bằng cách kết hợp hàm SUM và COUNT. Ví dụ: =SUM(COUNTIF(A1:A10,”=Product 1″),COUNTIF(A1:A10,”=Product 2″))

Tính tổng số lượng sản phẩm được bán ra trong một khoảng thời gian và tính tỷ lệ phần trăm của từng loại sản phẩm bằng cách kết hợp hàm SUM, COUNT và AVERAGE. Ví dụ:

=SUMIF(A1:A10,”Product 1″,B1:B10)/AVERAGE(COUNTIF(A1:A10,”=Product 1″),COUNTIF(A1:A10,”=Product 2″))

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về Excel và tầm quan trọng của 5 hàm cơ bản nhất gồm SUM, AVERAGE, COUNT, MIN và MAX. Chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng mỗi hàm cơ bản và cách kết hợp chúng để tạo ra các công thức phức tạp hơn. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn có được những kiến thức về cách sử dụng Excel cơ bản và sử dụng các hàm cơ bản để giải quyết các vấn đề cụ thể. Với sự hiểu biết về các công cụ này, bạn có thể tăng năng suất và hiệu quả trong công việc của mình.