Không có giấy khai sinh, người dân có làm CCCD ở nơi tạm trú được không? Ai gặp trường hợp này thì xem để biết nhé

Từ ngày 1/5/2021, Công an TP.HCM đã nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp cho người dân tạm trú. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người thắc mắc: Không có giấy khai sinh, người dân làm CCCD tại nơi tạm trú được không?

Từ ngày 1/5/2021, Công an TP.HCM đã nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp cho người dân tạm trú. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người thắc mắc: Không có giấy khai sinh, người dân làm CCCD tại nơi tạm trú được không?
 

Không có giấy khai sinh, người dân có làm CCCD ở nơi tạm trú được không? (nguồn: UBND TP Tuyên Quang)

Trường hợp này, Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: “Điều 1 Thông tư 40/2019 của Bộ Công an (sửa đổi, bổ sung Điều 12 Thông tư 07/2016) nêu rõ thông tin của công dân ghi trên thẻ CCCD dựa trên tờ khai cấp CCCD được đối chiếu với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đi vào vận hành thì yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu. Trường hợp thông tin trên sổ hộ khẩu chưa đầy đủ hoặc không thống nhất với thông tin công dân khai trên tờ khai CCCD thì yêu cầu công dân xuất trình giấy khai sinh, CMND cũ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác về những thông tin cần ghi trong tờ khai CCCD”.


Người dân đi làm CCCD gắn chip (nguồn: Báo Pháp Luật)

Ngoài ra, khi người dân khi làm CCCD thì cần mang các giấy tờ cần thiết bao gồm: CMND, CCCD (nếu có), sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (hoặc giấy xác nhận tạm trú của công an phường), giấy khai sinh và các loại giấy tờ hợp pháp khác để chứng minh nội dung thông tin khi đến làm thủ tục cấp CCCD.

Như vậy, đối người dân có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM và bị mất giấy khai sinh thì có thể cung cấp sổ hộ khẩu, CMND, CCCD hoặc các giấy tờ hợp lệ khác ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh của mình để thay thế cho giấy khai sinh.

Tuy nhiên, trường hợp người dân chỉ đăng ký tạm trú thì theo hướng dẫn của cơ quan công an, khi đi làm CCCD tại TP.HCM bắt buộc phải có giấy khai sinh. Nếu mất khai sinh, người dân có thể trở về địa phương nơi từng cấp giấy khai sinh để trích lục và cấp đổi CCCD theo trình tự được quy định.

Bạn có thuộc diện cấp đổi CCCD cho người tạm trú tại TP.HCM không?

Nguồn: Báo Pháp Luật