Làm thẻ căn cước công dân gắn chíp có phải về quê?

Làm thẻ căn cước công dân gắn chíp đang được tiến hành trên cả nước, nhưng với những người ở xa quê – nơi thường trú thì có phải về quê để làm thẻ căn cước?

Làm thẻ căn cước công dân gắn chíp đang được tiến hành trên cả nước, nhưng với những người ở xa quê – nơi thường trú thì có phải về quê để làm thẻ căn cước?

Làm thẻ căn cước gắn chíp ở đâu?

Thắc mắc về làm thẻ căn cước gắn chíp có phải về quê được luật sư Trần Thế Anh – Công ty luật XTVN, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết: “Hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa đi vào vận hành hoặc chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân. Vì vậy, việc phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân được thực hiện theo Điều 16 Thông tư 07/2016/TT-BCA”.

Cụ thể, cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp huyện và đơn vị hành chính tương đương tiếp nhận hồ sơ giải quyết các trường hợp cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân có nơi đăng ký thường trú tại địa phương đó.

Cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó.

Các trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân và cấp lại thẻ CCCD đối với công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

Cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ đổi thẻ Căn cước công dân khi công dân có yêu cầu và các trường hợp đặc biệt khác do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an quyết định.

Làm thẻ căn cước gắn chíp có phải về quê – nơi thường trú?

Làm thẻ căn cước gắn chíp có phải về quê?

Theo luật sư, trường hợp công dân đang dùng CMND 9 số hoặc chưa từng được cấp CMND/CCCD thì phải về quê – nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để làm thẻ căn cước gắn chíp.

Nếu công dân đã được cấp thẻ căn cước mã vạch hoặc CMND 12 số thì thông tin của họ đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Vì vậy, khi công dân đủ 25, 40, 60 tuổi hoặc thẻ bị hư hỏng không sử dụng được hoặc thuộc trường hợp cấp lại căn cước công dân có thể đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh ở bất cứ tỉnh, thành nào để làm thủ tục đổi sang thẻ căn cước gắn chíp.

Đối với những trường hợp như: Đổi thẻ căn cước do thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; Xác định lại giới tính, quê quán; Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân; Khi công dân có yêu cầu… vẫn phải về quê – nơi thường trú để thực hiện.

Thực tế, thời điểm này công an nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, do quá tải nên đang ưu tiên cấp CCCD gắn chíp cho công dân có hộ khẩu thường trú, với người đã có thẻ CCCD mã vạch hay CMND 12 số đang tạm trú ở nơi khác (sống xa quê) sẽ tiến hành cấp sau 1/7/2021.

Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đi vào hoạt động, người dân có thể làm thẻ căn cước gắn chíp tại Công an bất cứ tỉnh thành nào theo Điều 26 Luật Căn cước công dân.

Bảo Ngọc / danviet.vn