Đi làm bao nhiêu năm, đóng bảo hiểm bấy nhiêu ngày tháng, thử tính xem bạn nhận được bao nhiêu tiền BHXH

Nếu như bạn muốn nhận 1 lần thì tổng tiền BHXH mà bạn nhận được sau nhiều năm đi làm sẽ là bao nhiêu?

Khi bạn đi làm, bạn sẽ được đóng BHXH theo quy định của pháp luật. Việc đóng BHXH sẽ giúp bạn có nhiều quyền lợi khi nghỉ hưu, ốm đau, thất nghiệp, thai sản… Cụ thể như sau:

Theo khoản 1 điều 3 luật BHXH năm 2014 thì “Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.”

Tuy nhiên cũng theo quy định thì sau khi nghỉ hưu hoặc sau khi nghỉ việc và không còn muốn tham gia BHXH nữa, bạn có quyền được xin nhận hưởng BHXH 1 lần.

Qua các giai đoạn thì mức hưởng là khác nhau: sẽ là 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014 và 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Hiện tại, nếu như bạn đã đóng BHXH được trên 1 năm và đang muốn nhận tiền BHXH 1 lần thì bạn có thể tính một cách nhanh chóng và không cần phải tới tận các cơ quan BHXH thông qua đây.

Ở tab mới này bạn sẽ ghi lại các Giai đoạn đóng BHXH tuỳ theo mức lương của bạn

Sau đó, bạn chỉ cần bấm Tính BHXH là sẽ tự động cho ra tổng số tiền

Để có thể kiểm tra được chính xác, bạn có thể sử dụng ứng dụng VssID, sau khi nhập mã BHXH có thể xem lại quá trình tham gia cùng các giai đoạn và số tiền đóng bảo hiểm chính xác.Ứng dụng VssID là nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam để giúp người dân dễ quản lý, kiểm tra thông tin cá nhân

Để đảm bảo tính chính xác tiền BHXH một lần bằng hệ thống này, người lao động cần lưu ý một số vấn đề sau:

– Hệ thống tính chỉ áp dụng cho người lao động có toàn thời gian đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do doanh nghiệp quyết định.

– Công thức tính chỉ dành cho người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 01 năm trở lên.

– Tiền BHXH một lần được tính bởi hệ thống này đã bao gồm hệ số trượt giá tại thời điểm tra cứu.

Theo Trí thức trẻ