Hướng dẫn bật giao diện trong suốt cho Facebook và YouTube trên trình duyệt

Facebook trên web đã được cập nhật giao diện mới, với thiết kế mới lạ, đi kèm chế độ (Dark Mode). Tuy nhiên giao diện mới có lẽ vẫn chưa làm hài lòng đa số người dùng, chính vì vậy hôm nay mình chia sẻ các bạn một tip nhỏ giúp bật giao diện trong suốt cho Facebook lẫn YouTube

Facebook trên web đã được cập nhật giao diện mới, với thiết kế mới lạ, đi kèm chế độ (Dark Mode). Tuy nhiên giao diện mới có lẽ vẫn chưa làm hài lòng đa số người dùng, chính vì vậy hôm nay mình chia sẻ các bạn một tip nhỏ giúp bật giao diện trong suốt cho Facebook lẫn YouTube. Đối với Facebook, bạn chỉ có thể thực hiện trên giao diện mới mà thôi.

HƯỚNG DẪN BẬT GIAO DIỆN TRONG SUỐT CHO FACEBOOK

Bước 1: Cài đặt tiện ích Amino: Live CSS Editor ở link dưới.Bước 2: Sau khi cài đặt xong, hãy truy cập vào Facebook, sau đó click vào tiện ích.

  • Lưu ý: Nếu dùng Facebok beta ở chế độ light mode, thì hãy chỉnh sửa code $transparent-bg-shade sang rgba(255,255,255,4).

Nhập đoạn code sau:

/ $transparent-bg-shade: rgba(255,255,255,0.4);
$transparent-bg-shade: rgba(0,0,0,0.4);
$blur-intensity: 4px;

/* nav and options boxes */
div#mount_0_0 div[class=”kr520xx4 j9ispegn poy2od1o n7fi1qx3 tkr6xdv7″],
div[class=”cwj9ozl2 ue3kfks5 pw54ja7n uo3d90p7 l82x9zwi nwpbqux9 rq0escxv jgsskzai ni8dbmo4 stjgntxs”]

/* search popup */
div[class=”ll8tlv6m j83agx80 taijpn5t hzruof5a”] div[class=”bjjx79mm jbae33se”],
div[class=”ll8tlv6m j83agx80 taijpn5t hzruof5a”] div[class=”j83agx80 cbu4d94t lzcic4wl ni8dbmo4 stjgntxs oqq733wu l9j0dhe7 du4w35lb cwj9ozl2 ue3kfks5 pw54ja7n uo3d90p7 l82x9zwi nwpbqux9 gc7gaz0o k4urcfbm”],

/* in-group options */
div[class=”j34wkznp qp9yad78 pmk7jnqg kr520xx4″] div[class=”cwj9ozl2 ue3kfks5 pw54ja7n uo3d90p7 l82x9zwi nwpbqux9 rq0escxv jgsskzai ni8dbmo4 stjgntxs”],

/* in-group sticky title */
div[class=’rq0escxv lpgh02oy tkr6xdv7 rek2kq2y’],

/* navbar in settings */
div[class=’kr520xx4 j9ispegn poy2od1o n7fi1qx3 tkr6xdv7′],

// Messenger
div[class=”datstx6m j83agx80 cbu4d94t ni8dbmo4 stjgntxs”],
div.j83agx80.bp9cbjyn.ni8dbmo4.stjgntxs.rq0escxv.cxgpxx05.sj5x9vvc.scb9dxdr.dflh9lhu.abiwlrkh.k4urcfbm.m7zwrmfr.nred35xi.rlauoc8d.tn0ko95a.cmqm4kv0.b7h9ocf4,
div[class=’nred35xi ue3kfks5 pw54ja7n leyxi2ww pi1r6xr4 fwkrndq2 gu00c43d j83agx80 ni8dbmo4 stjgntxs l60d2q6s pd6db7fv pcu7st4i dflh9lhu abiwlrkh i75qjh01 bp9cbjyn rq0escxv’],
// More chats button
div[aria-label=”More chats”] div[class=”m7zwrmfr tmrshh9y nred35xi ue3kfks5 pw54ja7n leyxi2ww i75qjh01 j83agx80 taijpn5t bp9cbjyn”],

// Hover on contact
div[class=’rq0escxv l9j0dhe7 du4w35lb j83agx80 cbu4d94t discj3wi ihqw7lf3 cwj9ozl2 ue3kfks5 pw54ja7n uo3d90p7 l82x9zwi i4q6vifz nxkscmto ni8dbmo4 stjgntxs ina5je9e ds2cst1u j0n1g8ya s0yb55qm gfcslif0′],

// New message
div[class=’l9j0dhe7 j83agx80 pfnyh3mw i1fnvgqd bp9cbjyn ni8dbmo4 stjgntxs cxgpxx05 sj5x9vvc dati1w0a hv4rvrfc ue3kfks5 pw54ja7n pcdcaq2l nred35xi k7cz35w2 kavbgo14′],
div[class=’pfnyh3mw tgvbjcpo tkr6xdv7 nred35xi nwf6jgls flhsghwj’],
div[class=’nred35xi cbu4d94t buofh1pr ue3kfks5 pw54ja7n uo3d90p7 l82x9zwi dt9zfp0i g5gj957u tgvbjcpo fwkrndq2′],

// React to message
div[class=’qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz hybvsw6c orhb3f3m czkt41v7 fmqxjp7s emzo65vh nwpbqux9 j83agx80 fdg1wqfs jxrgncrl ae35evdt qnrpqo6b’],

// Search suggest
div[class=’cwj9ozl2 rq0escxv j83agx80 cbu4d94t buofh1pr uo3d90p7 l82x9zwi sj5x9vvc dflh9lhu scb9dxdr’],

// minimizable mess popup
div[class=’nred35xi pw54ja7n ue3kfks5 eu4i7hue kwja4m9d aerw5wb0′]
{
backdrop-filter: blur($blur-intensity) !important;
background-color: $transparent-bg-shade !important;
}

/* navbar */
div[class=”rq0escxv l9j0dhe7 du4w35lb cddn0xzi j83agx80 cbu4d94t byvelhso”],
/* search popup */
div[class=”ll8tlv6m j83agx80 taijpn5t hzruof5a”] div[class=”bjjx79mm jbae33se”],
div[class=”ll8tlv6m j83agx80 taijpn5t hzruof5a”] div[class=”cwj9ozl2 rq0escxv j83agx80 cbu4d94t buofh1pr”],
div[class=”ll8tlv6m j83agx80 taijpn5t hzruof5a”] div[class=”j83agx80 cbu4d94t lzcic4wl ni8dbmo4 stjgntxs oqq733wu l9j0dhe7 du4w35lb cwj9ozl2 ue3kfks5 pw54ja7n uo3d90p7 l82x9zwi nwpbqux9 gc7gaz0o k4urcfbm”],
/* ingroup sticky title */
div[class=”rq0escxv l9j0dhe7 du4w35lb j83agx80 taijpn5t gs1a9yip owycx6da btwxx1t3 cddn0xzi dsne8k7f”],
// Lower right messenger window
div[class=’nred35xi ue3kfks5 pw54ja7n jinzq4gt mrjvor2e eu4i7hue jq4qci2q a3bd9o3v ni8dbmo4 stjgntxs gu00c43d jbcpqwzg fh5enmmv kwja4m9d la0exbxb’],
div[class=’rj1gh0hx buofh1pr j83agx80 l9j0dhe7 cbu4d94t ni8dbmo4 stjgntxs’],

// Messenger popup
div[data-pagelet=”ChatTab”] .nred35xi,
div[class=’nred35xi rq0escxv a8c37x1j dflh9lhu scb9dxdr k4urcfbm’],

// Search input
div[class=’rq0escxv byvelhso q10oee1b poy2od1o j9ispegn kr520xx4 o36gj0jk ru5i1254 ekbqdzos cwj9ozl2′]
{
background: transparent !important
}

// Popup mess > sender bubble > corners
div[class=”rj1gh0hx buofh1pr ni8dbmo4 stjgntxs”] .i6jr3soi:after {
border: none;
}

// Arrow in window after press more chats
div[class=’j7g94pet et4y5ytx cdcbzqsl goun2846 ccm00jje s44p3ltw mk2mc5f4 jgf7e1nu tl61u9r6 bcctvi4p gcjuebxg kvs4odcb hzruof5a pmk7jnqg jxfglsfo lu1ps8bl kr520xx4′],
// Chat input
{
opacity: 0;
}
div[class=”qbubdy2e pmk7jnqg plgsh5y4 n7fi1qx3 hzruof5a”],
div[class=”qbubdy2e pmk7jnqg tghqpdut n7fi1qx3 hzruof5a”]
{
display: none;
}
div[class=’ni8dbmo4 stjgntxs ii04i59q’] {
background-image: linear-gradient(to left top, #c0392b, #c7254c, #c2206e, #af3090, #8e44ad);
border-radius: 17px;
}
div[aria-hidden=”false”] {
transition: opacity .2s;
}
div[aria-hidden=”true”] {
transition: opacity .2s;
opacity: 0;
}
div[class=’aovydwv3 j83agx80 buofh1pr ni8dbmo4 cxgpxx05 sj5x9vvc qio8uep8 l9j0dhe7′]
{
padding: 0;
bottom: 8px;
// padding-top: 0px;
// top: 0;
// bottom: 8px;
// padding-bottom: 0px;
overflow: hidden;
border-radius: 1000px;
}

Sau khi hoàn tất hãy click Save.


Đây là kết quả sau khi hoàn tất:

  • Nếu muốn áp dụng cho YouTube, thì hãy sử dụng code ở link: Transparent theme

Như vậy là hoàn tất. Chúc bạn thành công!

Ngô Viết Hùng – TECHRUM.VN
Tham khảo: 
J2Team