Làm thế nào để bí mật theo dõi vị trí một người dùng iPhone và Android?

Định vị chiếc iPhone của bạn thì khá là đơn giản rồi, nhưng để biết được điện thoại của người khác hiện đang ở đâu lại khó khăn, nhất là làm sao để nó bí mật

Find My Friends là ứng dụng hỗ trợ người dùng theo dõi vị trí của người dùng Android hoặc iPhone khác thông qua GPS.

Find My Friends

Làm thế nào để theo dõi vị trí của người dùng iPhone hay Android?

Bước 1: Cài đặt ứng dụng tại đây.

– Find My Friends for Android.

– Find My Friends for iOS.

Bước 2: Mở ứng dụng sau khi cài đặt hoàn tất > Chọn “Tiếp theo”.

Bước 3: Nhập số điện thoại của bạn > Chọn “Tiếp theo”.

Bước 4: Nhập mật khẩu tài khoản > Chọn “Tiếp theo“.

Bước 5: Chọn ảnh đại diện, đặt tên > Chọn “Tiếp theo”.

Bước 6: Chọn “Cho phép truy cập”.

Bước 7: Để theo dõi bạn bè, bạn chọn “Menu” (dấu 3 gạch) > Chọn “Tham gia”.

Bước 8: Nhập mã của bạn bè (Xem mã tại mục “Thêm thành viên mới” tại màn hình chính) > Chọn “Gửi”.

Bước 9: Chọn “Tham gia” để xác nhận.

Đến đây, là bạn có thể theo giõi nhật ký vị trí của những người tham gia.

Lưu ý: Ở đây phải được sự đồng ý của người khác thì bạn mới theo dõi được. Còn để bí mật theo dõi trừ khi bạn tự bấm “chấp nhận” tham gia mà chủ máy không biết mà thôi (Việc này cũng vi phạm pháp luật bạn nha).

Trên là ứng dụng để theo dõi vị trí một người dùng iPhone và Android? Chúc bạn thao tác thành công.