Hướng dẫn cách tắt quảng cáo khi xem video YouTube trên iPhone

Kể từ phiên bản hệ điều hành iOS 14, người dùng iPhone hoàn toàn có thể tắt quảng cáo khi xem video trên mạng xã hội YouTube. Để thực hiện, chúng ta tiến hành theo các bước dưới đây.

Kể từ phiên bản hệ điều hành iOS 14, người dùng iPhone hoàn toàn có thể tắt quảng cáo khi xem video trên mạng xã hội YouTube. Để thực hiện, chúng ta tiến hành theo các bước dưới đây.

Hướng dẫn cách tắt quảng cáo khi xem video YouTube trên iPhone - 1

Bước 1:

Truy cập vào vào Cài đặt. Kế đến, chọn Thời gian sử dụng.

Hướng dẫn cách tắt quảng cáo khi xem video YouTube trên iPhone - 2

Bước 2:

Vào Giới hạn ứng dụng.

Hướng dẫn cách tắt quảng cáo khi xem video YouTube trên iPhone - 3

Bước 3:

Bật Giới hạn ứng dụng bằng cách gạt công tắc như hình dưới. Tiếp theo, click chọn Tất cả Ứng dụng và Danh mục.

 

Hướng dẫn cách tắt quảng cáo khi xem video YouTube trên iPhone - 4

 

Bước 4:

Vào phần Sửa danh sách.

Hướng dẫn cách tắt quảng cáo khi xem video YouTube trên iPhone - 6

Bước 5:

Tick chọn Tất cả Ứng dụng và Danh mục rồi chọn Thêm.

Hướng dẫn cách tắt quảng cáo khi xem video YouTube trên iPhone - 7

Bước 6:

Quay lại phần Thời gian sử dụng. Sau đó, click chọn Bật giới hạn.

Hướng dẫn cách tắt quảng cáo khi xem video YouTube trên iPhone - 8

Bước 7:

Click vào ô Quảng cáo.

Hướng dẫn cách tắt quảng cáo khi xem video YouTube trên iPhone - 9

Bước 8:

Tick chọn Không cho phép.

Hướng dẫn cách tắt quảng cáo khi xem video YouTube trên iPhone - 10

Dưới đây là kết quả sau khi thực hiện các bước kể trên.

Hướng dẫn cách tắt quảng cáo khi xem video YouTube trên iPhone - 11

Bài viết gốc