Ai cũng dùng máy tính từ bé, nhưng chắc gì đã biết công dụng của phím Windows này

Dùng máy tính đã lâu, chưa chắc bạn biết hết công dụng của phím Windows này.

Chắc hẳn ai trong chúng ta khi sử dụng máy tính cũng đều nhìn thấy phím lá cờ (hoặc một số người gọi là phím cửa sổ – Windows) trên bàn phím rồi nhỉ? Nhưng bạn đã bao giờ dùng thử đến phím này chưa? Nó có cả hàng tá công dụng giúp thao tác nhanh hơn trên máy tính mà bạn không biết đấy!

Ai cũng dùng máy tính từ bé, nhưng chắc gì đã biết công dụng của phím Windows này - Ảnh 1.

1. ⊞ Win

Nhấn vào phím này, máy sẽ mở cửa sổ Start Menu để bạn lựa chọn phần mềm cần chạy.

Ai cũng dùng máy tính từ bé, nhưng chắc gì đã biết công dụng của phím Windows này - Ảnh 2.

2. ⊞ Win + A

Mở Action Center – đây là nơi thông báo kèm theo đó là một số tùy chỉnh nhanh.

Ai cũng dùng máy tính từ bé, nhưng chắc gì đã biết công dụng của phím Windows này - Ảnh 3.

3. ⊞ Win + D

Chuyển nhanh ra màn hình desktop, lúc này các cửa sổ phần mềm đang chạy sẽ được thu nhỏ lại.

Ai cũng dùng máy tính từ bé, nhưng chắc gì đã biết công dụng của phím Windows này - Ảnh 4.

4. ⊞ Win + E

Mở nhanh Windows Explorer.

Ai cũng dùng máy tính từ bé, nhưng chắc gì đã biết công dụng của phím Windows này - Ảnh 5.

5. ⊞ Win + F

Mở hộp thoại tìm kiếm tập tin và thư mục (áp dụng cho Win 8.1 trở về trước).

Ai cũng dùng máy tính từ bé, nhưng chắc gì đã biết công dụng của phím Windows này - Ảnh 6.

6. ⊞ Win + Pause

Xem nhanh cấu hình hệ thống.

Ai cũng dùng máy tính từ bé, nhưng chắc gì đã biết công dụng của phím Windows này - Ảnh 7.

7. ⊞ Win + F1

Mở cửa sổ hỗ trợ Windows Help.

Ai cũng dùng máy tính từ bé, nhưng chắc gì đã biết công dụng của phím Windows này - Ảnh 8.

8. ⊞ Win + 1 cho đến 0

Mở nhanh các phần mềm đang được đặt ở Taskbar.

Ai cũng dùng máy tính từ bé, nhưng chắc gì đã biết công dụng của phím Windows này - Ảnh 9.

9. ⊞ Win + ↑

Mở lớn kích thước cửa sổ đang chạy.

Ai cũng dùng máy tính từ bé, nhưng chắc gì đã biết công dụng của phím Windows này - Ảnh 10.

10. ⊞ Win + ↓

Thu nhỏ kích thước cửa sổ đang chạy.

Ai cũng dùng máy tính từ bé, nhưng chắc gì đã biết công dụng của phím Windows này - Ảnh 11.

11. ⊞ Win + +

Dùng kính lúp phóng to nội dung trên Windows.

Ai cũng dùng máy tính từ bé, nhưng chắc gì đã biết công dụng của phím Windows này - Ảnh 12.

12. ⊞ Win + –

Đưa về trạng thái cũ sau khi dùng kính lúp xong.

13. ⊞ Win + K

Bật cửa sổ Connections, nơi đây laptop của bạn sẽ tìm các thiết bị nghe nhìn không dây để kết nối vào.

14. ⊞ Win + L

Thoát ra màn hình khóa, cực kỳ thuận tiện nếu bạn cần rời khỏi bàn làm việc trong một khoảng thời gian mà không muốn người khác đụng vào máy.

Ai cũng dùng máy tính từ bé, nhưng chắc gì đã biết công dụng của phím Windows này - Ảnh 13.

15. ⊞ Win + M

Thu nhỏ tất cả các cửa sổ đang chạy.

16. ⊞ Win + ⇧ Shift + M

Mở lớn lại các cửa sổ vừa thu nhỏ khi nãy.

17. ⊞ Win + P

Tùy chỉnh các chế độ hiển thị khi đang cắm máy vào màn hình thứ 2 hoặc đang trình chiếu qua máy chiếu.

18. ⊞ Win + R

Ai cũng dùng máy tính từ bé, nhưng chắc gì đã biết công dụng của phím Windows này - Ảnh 14.

Mở hộp thoại Run.

19. ⊞ Win + T

Di chuyển giữa các biểu tượng phần mềm đang đặt trên thanh Taskbar.

20. ⊞ Win + U

Mở nhanh cửa sổ Utility Manager.

Ai cũng dùng máy tính từ bé, nhưng chắc gì đã biết công dụng của phím Windows này - Ảnh 15.

21. ⊞ Win + W

Mở nhanh Windows Ink Workspace (hiển thị các công cụ phục vụ cho công việc như Notes, Screenshot, Sketchpad…)

Ai cũng dùng máy tính từ bé, nhưng chắc gì đã biết công dụng của phím Windows này - Ảnh 16.

(Tổng hợp)