4 cách ẩn số điện thoại, thông tin cá nhân trên Facebook cực dễ

0

Bài viết hướng dẫn 4 cách ẩn số điện thoại, thông tin cá nhân trên Facebook cực dễ, giúp ẩn sđt, thông tin giới thiệu trên Facebook bằng điện thoại, máy tính nhanh chóng

Bạn đang tìm kiếm cách ẩn số điện thoại, ẩn thông tin giới thiệu trên trang cá nhân Facebook bằng điện thoại, máy tính nhưng chưa biết cách thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn 4 cách ẩn số điện thoại, thông tin cá nhân trên Facebook cực dễ.

I. Cách ẩn số điện thoại, thông tin cá nhân trên Facebook bằng điện thoại

1. Cách ẩn số điện thoại trên Facebook

Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào trang cá nhân của bạn > Chọn Chỉnh sửa chi tiết công khai.
 • Kéo xuống mục Thông tin liên hệ, chọn Chỉnh sửa.
 • Nhấn biểu tượng bên phải số điện thoại của bạn.
 • Chọn Chỉ mình tôi để ẩn số điện thoại trên Facebook.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào trang cá nhân của bạn > Chọn Chỉnh sửa chi tiết công khai.

117e7beddaf717a94ee6copy

Chọn Chỉnh sửa chi tiết công khai

Bước 2: Kéo xuống mục Thông tin liên hệ, chọn Chỉnh sửa.

Kéo xuống mục Thông tin liên hệ, chọn Chỉnh sửa

Bước 3: Nhấn biểu tượng bên phải số điện thoại của bạn.

74d9dd4e7c54b10ae845copy

Nhấn biểu tượng bên phải số điện thoại của bạn

Bước 4: Chọn Chỉ mình tôi để ẩn số điện thoại trên Facebook.

Chọn Chỉ mình tôi để ẩn số điện thoại trên Facebook

2. Cách ẩn thông tin cá nhân trên Facebook

Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào trang cá nhân của bạn > Chọn Chỉnh sửa chi tiết công khai.
 • Chọn Chỉnh sửa thông tin giới thiệu.
 • Nhấn biểu tượng cây bút ở bên phải thông tin cá nhân trên Facebook mà bạn muốn ẩn.
 • Chọn biểu tượng mũi tên.
 • Chọn Chỉ mình tôi để ẩn thông tin cá nhân trên Facebook.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào trang cá nhân của bạn > Chọn Chỉnh sửa chi tiết công khai.

117e7beddaf717a94ee6copy

Chọn Chỉnh sửa chi tiết công khai

Bước 2: Chọn Chỉnh sửa thông tin giới thiệu.

Chọn Chỉnh sửa thông tin giới thiệu

Bước 3: Nhấn biểu tượng cây bút ở bên phải thông tin cá nhân trên Facebook mà bạn muốn ẩn.

8078b79f1885d5db8c94copy

Nhấn biểu tượng cây bút ở bên phải thông tin cá nhân trên Facebook mà bạn muốn ẩn

Bước 4: Chọn biểu tượng mũi tên > Chọn Chỉ mình tôi để ẩn thông tin cá nhân trên Facebook.

Chọn biểu tượng mũi tên > Chọn Chỉ mình tôi để ẩn thông tin cá nhân trên Facebook

II. Cách ẩn số điện thoại, thông tin giới thiệu trên Facebook bằng máy tính

1. Cách ẩn số điện thoại trên Facebook

Hướng dẫn nhanh

 • Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.
 • Chọn Chỉnh sửa chi tiết tại mục Giới thiệu.
 • Chọn Cập nhật thông tin.
 • Nhấn biểu tượng cây bút bên phải số điện thoại của bạn.
 • Chọn Chỉ mình tôi.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.

ACC89nhchuCCA3pMaCC80nhiCC80nh2020 12 13luCC81c11.27.32 800x1423 800x1423 800x1423

Mở Facebook trên máy tính > Nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải

Bước 2: Chọn Chỉnh sửa chi tiết tại mục Giới thiệu.

Chọn Chỉnh sửa chi tiết tại mục Giới thiệu

Bước 3: Chọn Cập nhật thông tin.

da7934a4cebe03e05aafcopy

Chọn Cập nhật thông tin

Bước 4: Nhấn biểu tượng cây bút bên phải số điện thoại của bạn.

Nhấn biểu tượng cây bút bên phải số điện thoại của bạn

Bước 5: Chọn Chỉ mình tôi.

5a3dd02b2e31e36fba20copy

Chọn Chỉ mình tôi

2. Cách ẩn thông tin giới thiệu trên Facebook

Hướng dẫn nhanh

 • Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.
 • Chọn Chỉnh sửa chi tiết tại mục Giới thiệu.
 • Chọn biểu tượng cây bút bên phải thông tin cá nhân mà bạn muốn ẩn.
 • Chọn biểu tượng 3 dấu chấm.
 • Chọn Chỉ mình tôi.

Hướng dẫn chi tiết 

Bước 1: Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải.

Mở Facebook trên máy tính > Nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải

Bước 2: Chọn Chỉnh sửa chi tiết tại mục Giới thiệu.

fec93a0cc3160e485707copy

Chọn Chỉnh sửa chi tiết tại mục Giới thiệu

Bước 3: Chọn biểu tượng cây bút bên phải thông tin cá nhân mà bạn muốn ẩn.

Chọn biểu tượng cây bút bên phải thông tin cá nhân mà bạn muốn ẩn

Bước 4: Chọn biểu tượng 3 dấu chấm.

21eb421882024f5c1613copy

Chọn biểu tượng 3 dấu chấm

Bước 5: Chọn Chỉ mình tôi.

Chọn Chỉ mình tôi

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn 4 cách ẩn số điện thoại, thông tin cá nhân trên Facebook cực dễ. Nếu bạn thấy hữu ích thì hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé!

Theo TGDD

Bạn cũng có thể thích