30 cụm phím tắt giúp bạn làm chủ Windows 10 như dân chuyên

Kể từ lần đầu xuất hiện vào hồi năm 1994, phím Windows vẫn đang là một trong những phím hữu dụng nhất trên bàn phím anh em ạ.

Kể từ lần đầu xuất hiện vào hồi năm 1994, phím Windows vẫn đang là một trong những phím hữu dụng nhất trên bàn phím anh em ạ. Trong hệ điều hành Windows 95, phím Windows có thể giúp anh em thực hiện một số tác vụ đơn giản như đóng mở Start menu thu nhỏ tất cửa sổ đang mở, và một số thứ khác.

Thời Windows XP thì Microsoft tạo ra thêm nhiều tổ hợp phím tắt kết  phím Windows hơn, chẳng hạn như mở mục đầu tiên trong phần thông báo và mở tính năng Search for Computers. Đến các đời Windows tiếp theo và hiện nay là Window 10 thì Microsoft vẫn tiếp tục tạo thêm nhiều phím tắt หữa. Và sau đâყ là danh sách 30 tổ hợp phím tắt dùng với phím Windows anh em cần biết để điều khiển Windows 10 ngầu lòi hơn.

30 cụm phím tắt giúp bạn làm chủ Windows 10 như dân chuyên 130 cụm phím tắt giúp bạn làm chủ Windows 10 như dân chuyên 2

AxiumFox/ Gearvn